ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Kapitál (Capital)
Kapitál (Capital) je pojem, ktorý označuje zdroje financovania, ktoré spoločnosť používa na zabezpečenie svojej činnosti.

Majetok (Capital) je pojem, ktorý označuje zdroje financovania, ktoré podnik používa pre zabezpečenie svojej činnosti.

Základné kritérium pre členenie je vlastníctvo kapitálu:

Ďalej môžeme kapitál členiť podľa spôsobu jeho získavania:

  • Kapitál vonkajší (externý kapitál) - pochádzajú od vlastníkov podniku a ďalších subjektov mimo podniku
  • Kapitál vnútorný (interný kapitál) - podnik je vytvoril vlastnou činnosťou

Členenie kapitálu podľa doby použiteľnosti:

  • Trvalý kapitál - k dispozícii po neobmedzene dlhú dobu
  • Dočasný kapitál:

    • Krátkodobý (je k dispozícii na dobu kratšiu ako 1 rok)
    • Dlhodobý (je k dispozícii na dobu dlhšiu ako 1 rok)

Kapitálová štruktúra podniku:

Okrem použitia termínu kapitál ako označenia pre finančné zdroje v podnikovej ekonomike sa môžeme stretnúť s kapitálom čoby výrobným faktorom. V tomto prípade je kapitál výrobný faktor tvorený statky podieľajúcimi sa na výrobe iných statkov. Ekonomickým výnosom kapitálu pre jeho vlastníka je potom zisk. Kapitál má tu podobu dlhodobého majetku, ktorý sa zúčastňuje výrobného procesu a opotrebováva sa, a obežného majetku, ktorý sa pri výrobnom procese spotrebúva.

Na čo je kapitál a koľko ho firma potrebuje?

Majetok hrá v organizácii nenahraditeľnú úlohu. Aby mohol podnik zaobstarať majetok potrebný na podnikanie, musí mať k dispozícii dostatočné množstvo finančných zdrojov - kapitálu. Snahou manažmentu podniku by mala byť optimalizácia štruktúry kapitálu.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 06.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia