ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je John von Neumann
John von Neumann bol priekopník digitálnych počítačov, operačný teórie kvantovej mechaniky, tvorca teórie hier a konceptu bunkového automatu.
John-von-neumann-logo

John von Neumann

John von Neumann bol americký matematik, ktorý významne prispel k odborom ako sú kvantová fyzika, ekonomika, informatika, numerická analýza, funkcionálne analýza, teória množín, hydrodynamiky, štatistika a mnoho ďalších matematických disciplín.

Vyštudoval z Budapešti univerzitu, kde si zvolil odbor chemické inžinierstvo. Vo dvadsiatich dvoch rokoch odišiel na univerzitu do Berlína, kde sa začal sa zaoberať kvantovou teóriou a teóriou neurónové siete. Už vtedy bol uznávaným vedcom, ale celosvetovo sa preslávil v roku 1928 ako spolutvorca matematickej teórie hier, ktorá je dodnes používaná v ekonomike aj v politike. V roku 1929 sa stal spolu s Albertom Einsteinom zakladajúcim členom a vedúcim oddelenia matematiky nového Institut for Advanced Study v Princetone.

Je známy ako priekopník digitálnych počítačov a operačný teórie kvantovej mechaniky, tvorca teórie hier a konceptu bunkového automatu. Spolu s Edwardom Tellerom a Stanisławom Ulamom sa zaoberal jadrovou fyzikou, kde vytvorili základné predpoklady termonukleárnych reakcií a vodíkovej bomby.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá