ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Jednoduché účtovníctvo (Single-entry bookkeeping system)
Jednoduché účtovníctvo (daňová evidencia) - účtovný systém, ktorý je určený pre podnikateľov nezapísané v obchodnom registri.

Jednoduché účtovníctvo (daňová evidencia), (Single-entry bookkeeping system) - účtovný systém, ktorý je určený pre podnikateľov nezapísané v obchodnom registri.

Funkcia jednoduchého účtovníctva:

  • Funkcia evidenčná - podáva prehľad o príjmoch, výdavkoch a evidenciu stavu a pohybu majetku a záväzkov
  • Funkcia kontrolná - dáva možnosť obmedzenej kontroly účtovnej jednotky (jednoduché účtovníctvo pracuje len s výdavkami a príjmami, preto táto kontrola nie je ucelená)
  • Daňová funkcia - poskytuje podklad pre zostavenie daňového priznania

Účtovné prípady sa v tomto systéme nezaznamenávajú na dvoch účtoch (ako v prípade podvojného účtovníctva).

Štruktúra konceptu jednoduchého účtovníctva je daná právnou normou príslušného štátu.

K čomu je jednoduché účtovníctvio?

Poskytuje relevantné informácie o stave podniku, umožnuje kontrolu hospodárenia a slúžia na vymeranie daňovej povinnosti.

Účtovníctvo v podniku spracováva:

  • Vlastný zamestnanec - účtovné
  • Najatá firma formou outsourcingu

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 12.11.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia