ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
ITIL je medzinárodne uznávaný a rozšírený de-facto štandard pre riadenie a správu IT služieb. ktorý bol v 80. rokoch 20. storočia vyvinutý OGC​​. ITIL je šírený formou publikácií, CD, školení, konzultácií a má rozvinutú sadu uznávaných certifikáciou.

ITIL Logo ITIL (Information Technology Infrastructure Library), neprekladá sa a používa sa bežne skratka ITIL (niekedy sa používa pojem IT Infrastructure Library).

ITIL je medzinárodne uznávaný a rozšírený de-facto štandard pre riadenie a správu IT služieb, ktorý bol v 80. rokoch 20. storočia vyvinutý OGC. ITIL je šírený formou publikácií, CD, školení, konzultácií a má rozvinutú sadu uznávaných certifikáciou. ITIL vychádza z najlepších skúseností (je vlastne súhrnom najlepších skúseností), predstavuje rámec pre zvládnutie riadenie IT v organizácii, pojednáva komplexne o IT službách a zameriava sa na neustále meranie a zlepšovanie kvality dodávaných služieb IT a to ako z pohľadu biznisu, ako z pohľadu zákazníka. Toto zameranie je hlavnou príčinou celosvetového úspechu ITIL a prispelo k rozšírenému využitiu a ku kľúčovým výhodám získaným v tých organizáciách, ktoré aplikovali tieto techniky a procesy vo svojich štruktúrach. ITIL nie je norma, ITIL obsahuje odporúčania a najlepšie praktiky (best practice).

Z ITILu vychádza britský štandard BS 15000, neskôr tiež norma ISO 20000.

Praktické využitie ITIL v praxi: ITIL sa používa pre nastavenie a riadenie IT procesov a služieb. Jeho praktická použiteľnosť a rozšírenosť z neho vytvorili de-facto štandard pre riadenie IT a to v celom rozsahu zodpovednosti IT manažéra (CIO).

Vybrané prínosy použitia ITIL sú:

  • Zvýšená spokojnosť užívateľov a zákazníkov so službami IT
  • Zlepšená dostupnosť služieb, čo priamo vedie k zvýšeným ziskom a obratu businessu
  • Finančné úspory plynúce zo zníženia opakovaných prác, strateného času, vylepšeného riadenia a využitie zdrojov
  • Skrátenie času pre uvedenie nových produktov a služieb na trh
  • Zlepšenie podkladov pre rozhodovanie a optimalizácia rizík

Aktuálna verzia je ITIL V3, ktorá oproti predchádzajúcej verzii kladie väčší dôraz na služby a ich riadenie. Je orientovaná na IT služby a obsahuje konceptuálne referenčné modely (ako majú procesy riadenia IT služieb vyzerať) a odporúčania, ako služby a procesy riadiť. Základné publikácie ITIL neobsahujú špecifické odporúčania a metodiky nasadenie, tie sú predmetom odborných konzultácií a ďalších nadväzných publikácií. Základné publikácie ITIL V3 sú:

  • ITIL Service Strategy
  • ITIL Service Design
  • ITIL Service Transition
  • ITIL Service Operation
  • ITIL Continual Service Improvement

Pozn: ITIL® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia