ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je IT governance
IT Governance je označenie prístupu a spôsobu riadenia IT procesov v organizácii, ktorý zosúlaďuje informačný systém a všetky informačné technológie s globálnou stratégiou organizácie.

IT Governance je označenie prístupu a spôsobu riadenia IT procesov v organizácii, ktorý zosúlaďuje informačný systém a všetky informačné technológie s korporátnou stratégiou organizácie. IT Governance v dlhodobom horizonte zaisťuje správne cielenie všetkých investícií do informačného systému organizácie vďaka jasne definovaným procesom posudzovania všetkých strategických požiadaviek na rozvoj.

IT Governance je v skutočnosti súbor pravidiel, vzťahov a procesov, ktoré pomáhajú riadiť organizáciu tak, aby IT v maximálnej miere podporovalo jej strategické ciele.

Princípy IT Governance je súčasťou rámcov ITIL i COBIT.

Využitie IT Governance v praxi: Princípy IT Governance by mali byť súčasťou každej moderne riadenej organizácie. Vzhľadom k svojmu poňatiu je fungujúce IT Governance primárne v zodpovednosti IT riaditeľa, svojím rozsahom však zasahuje do práce takmer všetkých manažérov v celej organizácii. Jej zavedenie je však najmä v záujme vlastníkov, pretože zvyšuje mieru ochrany investícií do IT, plnení právnych povinností, uchovávanie dát, prácu s citlivými informáciami, a znižuje celý rad rizík (napríklad Disaster Recovery). Zavedená IT Governance významne uľahčuje plnenie požiadaviek zákonov ako je napríklad Sarbanes-Oxley Act. Ak sa organizácia rozhodne IT Governance zaviesť, najlepším spôsobom je zaviesť jeden z rámcov ITIL alebo COBIT.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia