ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISTJ osobnostné typ podľa MBTI typológie
Osobnostný typ ISTJ je jedným zo šestnástich osobnostných typov podľa MBTI typológie. ISTJ sa označuje ako typ "Správca".

Osobnostný typ ISTJ je jedným zo šestnástich osobnostných typov podľa MBTI typológie. ISTJ sa označuje ako typ „Správca“.

Základné charakteristiky tohto osobnostného typu sú:

 • Vážny, usilovný, starostlivý
 • Praktický a realistický
 • Logický, usporiadaný a spoľahlivý
 • Berie na seba zodpovednosť
 • Vytrvalý a svedomitý
 • Averzia k riziku
 • Preferuje správny postup a drží sa pravidiel
 • Efektívne a výkonný

Kroeger, Thuesenová a Rutledge uvádzajú nasledujúce charakteristiky a odporúčania:

 • V práci: ustanovuje postup a ciele, dbá na ducha firmy, plní úlohy v termíne a podľa rozpočtu
 • Profesionálny rozvoj: musí pochopiť, že hoci môžu medziľudské vzťahy narušiť vopred dané veci, sú pre život firmy nenahraditeľné a zohrávajú pozitívnu úlohu
 • Vedúca pozícia: spoľahlivo plní úlohy pri zachovaní firemnej politiky a poriadku vecí

Osobnostný typ ISTJ v praxi: Každý typ človeka je vhodný pre rôznu prácu. Ľudia s typom osobnosti ISTJ vynikajú zvyčajne v organizáciách v týchto profesiách:

 • Administrátor projektu
 • CFO (Chief Financial Officer)
 • Daňový špecialista
 • Ekonóm
 • Fakturant
 • Finančný analytik
 • Finančné audítor
 • Finančné účtovný
 • Hlavný účtovník
 • Interný audítor
 • Kontrolór
 • Lektor
 • Manažér bezpečnosti
 • Marketingový analytik
 • Mzdový účtovník (Payroll Accountant)
 • Office manažér
 • Právnik
 • Programátor, vývojár
 • Projektový manažér
 • Recepčný
 • Správca aplikačného SW
 • Správca budov
 • Správca majetku
 • Správca operačných systémov a sietí
 • Systémový analytik
 • Účtovné

Významní ľudia s typom osobnosti ISTJ:

 • George Bush - prezident USA
 • George Washington - prezident USA
 • Kráľovná Alžbeta II. - Kráľovná Anglicka

Zistite svoj typ osobnosti v našom MBTI testu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia