ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO/TS 16949 Manažment kvality v automobilovom priemysle (The Automotive quality management system)
ISO / TS 16949 bola odborová norma automobilového priemyslu, ktorá zjednocovala celosvetové požiadavky na systémy manažérstva kvality v tomto odvetví a je defacto štandardom systému riadenia v tomto odvetví. Jedná sa o nový štandard, ktorý nahrádza normu QS 9000

ISO/TS 16949 bola odborová norma automobilového priemyslu, ktorá zjednocovala celosvetové požiadavky na systémy manažmentu akosti v tomto odvetví a bola de-facto štandardom systému riadenia v tomto odvetví. Nahrádzala normu QS 9000, fakticky ale norma ISO 16949 spojila požiadavky noriem QS 9000, VDA 6.1, AVSQ a EAQF, inými slovami požiadavky európskeho a amerického automobilového priemyslu. Oproti QS 9000 bola viac procesne zameraná a mala pomôcť nastaviť systém riadenia kvality v podniku rýchlejšie. Norma ISO/TS 16949 bola pripravená v spolupráci IATF (International Automotive Task Force) a ISO a publikovaná v roku 1999.

Podobne ako QS 9000, tak aj ISO 16949 obsahuje úplné znenie normy ISO 9001, ktoré dopĺňa o ďalšie požiadavky automobilového priemyslu, najmä požiadavky na zavádzanie nových výrobkov, schvaľovanie výrobkov zákazníkom, požiadavky na spôsobilosť procesov a požiadavky na neustále zlepšovanie. Pokiaľ má automobilka túto normu zavedenú, jej požiadavkám musí vyhovieť aj každý jeho dodávateľ, je teda uplatniteľná v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu, kladie dôraz na subdodávateľa 2. a 3. stupňa.

Pre držiteľov certifikátov QS 9000, AVSQ, EAQF alebo VDA 6.1 bola výhodou akceptácia takýchto certifikátov ako ekvivalentu, takže nie bola potrebná recertifikácia.

Využitie normy ISO/TS 16949 v praxi

Norma slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v automobilovom priemysle. Zavedenie normy pomáha neustále zlepšovať kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka. Neustále zlepšovanie je zabudované do plánovania kvality. Svojimi princípy tak norma inklinuje k TQM. Norma ISO 16949, podobne ako ostatné technické normy definuje nepodkročitelný štandard, vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizáciách automobilového priemyslu. Výsledkom je certifikát a nutnosť plnenie požiadaviek tejto normy aj pre celý dodávateľský reťazec.

Platnosť normy

V októbri 2016 bola nahradená novou normou IATF 16949.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.03.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia