ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 9001 Systém manažmentu kvality
ISO 9001 - je súčasťou rodiny medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (International Organization for Standardization). ISO 9001 je označenie štandardu pre systém manažérstva kvality.

ISO 9001 je súčasťou rodiny medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO (International Organization for Standardization).

ISO 9001 je označenie štandarde pre systém manažérstva kvality.

Aktuálne revidovaná verzia sa označuje ISO 9001:2008, predchádzajúca verzia bola označovaná ako ISO 9001:2000 Štandard ISO 9001 nie je metóda riadenia, je to štandard respektíve norma, ktorá slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v organizácii, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných výrobkov alebo služieb a spokojnosť zákazníka (preto systém riadenia kvality). Je to norma procesne orientovaná. Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii. Výsledkom je certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a je predpokladom určitej zrelosti a vyspelosti organizácie.

Štandard ISO 9001 je použiteľný vo všetkých sektoroch.

Štandard ISO 9001 zasahuje do oblastí:

Ďalšie ISO štandardy týkajúce sa systému riadenia procesov v organizácii sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

  • ISO 19011 Smernice na auditovanie systému managementu kvality

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia