ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií
ISO 27001 je označenie štandardu pre systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii.

ISO 27001 je označenie štandardu pre systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii. ISO 27001 patrí do rodiny ISO 27000 a je súčasťou medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO (International Organization for Standardization). ISO 27001 nahradila normu BS 7799 a stala sa medzinárodným štandardom pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti.

ISO 27001 je hlavnou normou celej rodiny ISO 27000 a poskytuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti v organizáciu. Zahŕňa všetky aktíva od dát, cez papierové dokumenty, informačné a komunikačné technológie až po vedomosti. Zahŕňa tiež rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickú ochranu proti počítačovým podvodom.

Princípy ochrany informácií podľa ISO 27001 sú založené na troch princípoch informačnej bezpečnosti:

  • Důvěrnosti - čo znamená, že informácie sú prístupné iba tým, ktorí majú povolený (autorizovaný) prístup
  • Celistvosti - čo znamená, že existuje správnosť a úplnosť informácií
  • Dostupnosti - čo znamená, že oprávnení užívatelia majú prístup k informáciám v okamihu, keď ich potrebujú

ISO 27001 je v súlade s ostatnými systémami riadenia, ako ISO 9001, zahŕňa kontinuálny proces zlepšovania celého systému riadenia informačnej bezpečnosti pomocou integrovaného modelu PDCA.

Využitie normy ISO 27001 v praxi: Norma ISO 27001 je určená ako pre organizácie súkromného i verejného sektora, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu. Špecifikuje požiadavky na systém riadenia informačnej bezpečnosti. Využíva sa pri certifikácii k nezávislému posúdenie schopnosti organizácie vytvoriť a udržiavať komplexný systém informačnej bezpečnosti.

Norma ISO 27001 je štandardne používaná pre certifikáciu.

Aktuálne revidovaná verzia sa označuje ISO 27001:2005

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia