ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 26000 Spoločenská zodpovednosť firiem
ISO 26000 je označenie štandardu pre spoločenskú zodpovednosť firiem.

ISO 26000 je súčasťou rodiny medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO - International Organization for Standardization. ISO 26000 je označenie štandarde pre spoločenskú zodpovednosť firiem.

ISO 26000 obsahuje:

  • Koncepty, pojmy a definície vzťahujúce sa k sociálnej zodpovednosti
  • Pozadie, trendy a charakteristika sociálnej zodpovednosti
  • Princípy a prax vztiahnuté k sociálnej zodpovednosti
  • Kľúčový predmet a témy sociálnej zodpovednosti
  • Integrácia, implementácia a propagovanie sociálne zodpovedného rokovania naprieč organizáciou
  • Identifikácia a zapojenie stakeholderov
  • Komunikácia záväzkov, výkonnosti a ďalších vecí vztiahnutých k sociálnej zodpovednosti

Využitie ISO 26000 v praxi: Norma ISO 26000 je určená ako pre organizácie súkromného i verejného sektora, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu. Cieľom ISO 26000 je posilniť v organizáciách zodpovednosť za ich správanie a obchodovania a tým zväčšiť ich podiel na trvalo udržateľnom rozvoji. V praxi to predstavuje zapojenie všetkých stakeholderov a začlenenie spoločenskej zodpovednosti do všetkých procesov a do kultúry organizácie. Prijatím požiadaviek normy ISO 26000 sa organizácie zaväzujú k dodržiavaniu pravidiel spoločenskej zodpovednosti. Norma obsahuje metodické pokyny pre zlepšenie v základnej troch oblastiach zodpovednosti (tzv. Triple Bottom Line) - v oblasti sociálnej zodpovednosti, v ekonomickej zodpovednosti a v dopadoch na životné prostredie.

ISO 26000 pomáha organizácii zvýšiť jej povesť, zlepšiť kultúru, angažovanosť a produktivitu pracovníkov. Zodpovednosť za zavedenie ISO 26000 a teda sociálna zodpovednosť nesie najvyššie vedenie a vlastníci organizácie.

Norma ISO 26000 nie je určená na certifikáciu, ale je úzko previazaná s certifikačnou normou SA 8000.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia