ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 20000
ISO 20000 sa zameriava na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov, opisuje procesov riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi úspešnými ustanoveniami IT Infrastructure Library (ITIL) a ITSM.

ISO 20000 - je súčasťou rodiny medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO - International Organization for Standardization. ISO 20000 je označenie štandardu pre systém manažérstva IT služieb.

Štandard ISO 20000 vychádza z britského štandardu BS 15000, ktorý rieši certifikáciu systému riadenia IT služieb - ITSM. ISO 20000 sa zameriava na zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity a zníženie nákladov u IT procesov, opisuje procesy riadenia pre poskytovanie služieb IT a obsahovo sa riadi úspešnými ustanoveniami IT Infrastructure Library (ITIL).

Je to norma orientovaná na IT služby, ktorá obsahuje referenčné procesy (ako majú procesy riadenia IT služieb vyzerať). Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii. Výsledkom je certifikát, ktorý je medzinárodne uznávaný a je predpokladom určitej zrelosti a vyspelosti organizácie.

Využitie normy ISO 20000 v praxi: Norma ISO 20000 je použiteľná vo všetkých sektoroch a odvetviach, ale väčší význam má u firiem, ktoré dodávajú IT alebo poskytujú IT služby. Vlastníctvom certifikátu ISO 20000 organizácia preukazuje vysokú úroveň riadenia svojich IT procesov a zvyšuje tým dôveryhodnosť u zákazníkov a partnerov. Je zameraná na riadenie IT procesov, teda na procesy v rozsahu zodpovednosti manažéra IT (CIO).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá