ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 14001 Systémy environmentálneho manažmentu (Environmental management system)
ISO 14001 je označenie štandardu pre riadenie životného prostredia v organizácii. ISO 14001 je súčasťou rodiny ISO 14000 a je súčasťou medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO (International Organization for Standardization).

ISO 14001 je označenie štandardu pre riadenie životného prostredia v organizácii. ISO 14001 je súčasťou rodiny ISO 14000 a je súčasťou medzinárodných štandardov vydaných Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO (International Organization for Standardization).

Norma ISO 14001 je svetovo najuznávanejší a najpoužívanejšie normou používanou pre systémy riadenia životného prostredia. Tento štandard vyžaduje, aby organizácia identifikovala všetky environmentálne dopady svojho podnikania vrátane súvisiacich aspektov. Okrem toho definuje ciele v oblasti životného prostredia a zavádza opatrenia na zlepšenie výkonnosti formou zlepšovanie procesov v oblastiach s významnou prioritou. Hlavnými prvkami tejto normy sú:

  • Environmentálna politika
  • Plánovanie
  • Zavedenie a prevádzka
  • Kontrola a nápravné opatrenia
  • Hodnotenie manažmentom

Využitie normy ISO 14001 v praxi: Norma ISO 14001 je určená ako pre organizácie súkromného i verejného sektora, bez ohľadu na ich veľkosť alebo lokalitu. Špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva. Využíva sa pri certifikácii k nezávislému posúdenie schopnosti organizácie vytvoriť a udržiavať postupy na identifikáciu environmentálnych aspektov svojich činností, služieb a výrobkov ak plneniu právnych či iných požiadaviek. ISO 14001 pomáha v organizácii zaviesť najlepšej praxe pre aktívne riadenie vplyvu činnosti na životné prostredie.

Aktuálne revidovaná verzia sa označuje ISO 14001:2004.

Ďalšie významné štandardy týkajúce sa riadenia procesov v organizácii sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 14.11.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia