ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISO 14000 Systémy environmentálneho manažmentu
ISO 14000 je rodina medzinárodných štandardov zameraná na manažment životného prostredia v organizáciách. Všetky štandardy rodiny ISO 14000 sú vydávané Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu ISO.

ISO 14000 je rodina medzinárodných štandardov zameraná na manažment životného prostredia v organizáciách. Všetky štandardy rodiny ISO 14000 sú vydávané Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu ISO.

Jednotlivé štandardy cielia na rôzne aspekty ochrany životného prostredia v organizáciách. Poskytujú praktické nástroje pre tie organizácie, ktoré chcú identifikovať a riadiť environmentálny dopad svojho správania a trvalo udržiavať a zlepšovať environmentálnu výkonnosť.

 • ISO 14001 Systémy environmentálneho manažmentu (Environmental management system) Systém manažérstva životného prostredia - Požiadavky a sprievodca
 • ISO 14004 Systém manažérstva životného prostredia - Všeobecný sprievodca princípy, systémom a podpornými technikami
 • ISO 14005 Systém manažérstva životného prostredia - Sprievodca implementáciou vrátane hodnotenia výkonnosti
 • ISO 14006 Systém manažérstva životného prostredia - Sprievodca pre ecodesign
 • ISO 14015 Manažment životného prostredia - Hodnotenie organizácií (EASO)
 • ISO 14031 Manažment životného prostredia - Sprievodca hodnotením výkonnosti
 • ISO/TS 14033 Manažment životného prostredia - Kvantitatívne environmentálne informácie - Sprievodca a príklady
 • ISO 14040 Manažment životného prostredia - Hodnotenie životného cyklu - Princípy a rámec
 • ISO 14044 Manažment životného prostredia - Hodnotenie životného cyklu - Požiadavky a sprievodca
 • ISO 14045 Manažment životného prostredia - Hodnotenie eco-efektívnosti produkčného systému - Princípy, požiadavky, sprievodca
 • ISO/TR 14047 Manažment životného prostredia - Hodnotenie životného cyklu - Názorné príklady ako používať ISO 14044 pre dopady recenzovaných situácií
 • ISO/TR 14049 Manažment životného prostredia - Hodnotenie životného cyklu - Názorné príklady ako používať ISO 14044 pre ciele a rozsah definície a analýzu
 • ISO 14050 Manažment životného prostredia - Slovník
 • ISO 14051 Manažment životného prostredia - Všeobecný rámec pre účtovníctvo materiálových tokov
 • ISO/TR 14062 Manažment životného prostredia - Integrované aspekty životného prostredia do vývoja a dizajnu výrobkov
 • ISO 14063 Manažment životného prostredia - Environmentálne komunikácie - Sprievodca a príklady

Využitie ISO 14000 v praxi: ISO 14000 je iba zastrešujúca rodina, organizácie si musia vybrať vždy jednu konkrétnu normu, pomocou ktoré vyriešia svoje konkrétne potreby. Kľúčové a najpoužívanejšie sú normy ISO 14001 a ISO 14004 zamerané na systémy riadenia vplyvov na životné prostredie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 01.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia