ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ishikawov diagram
Išikawov diagram (Iskikawa diagram) nazývaný tiež diagram príčin a následkov, diagram rybej kosti, alebo fishikawa je jednoduchá analytická technika pre zobrazenie a následnú analýzu príčin a následkov, ktorej duchovným otcom je Kaoru Išikawa.

Išikawov diagram (Ishikawa diagram) nazývaný tiež diagram príčin a následkov, diagram rybej kosti, alebo fishikawa je jednoduchá analytická technika pre zobrazenie a následnú analýzu príčin a následkov, ktorej duchovným otcom je Kaoru Išikawa.

Princíp diagramu Išikawa vychádza z jednoduchej kauzality - každý následok (problém) má svoju príčinu alebo kombináciu príčin. Jeho cieľom je teda analýza a určenie najpravdepodobnejšej príčiny riešeného problému.

Využitie Išikawova diagramu v praxi: Vzhľadom k svojej univerzálnosti nachádza Ishikawov diagram uplatnenie v oblasti kvality pri hľadaní príčin nekvality, ale tiež v oblasti rizík alebo riešení problémov. Často je používaný pri tímových technikách hľadaní riešenia, ako je napríklad brainstorming. Pri riešení problému sa v diskusii alebo pomocou inej analytické techniky systematicky hľadajú jeho možné príčiny a znázorňujú sa formou rybej kostry (odtiaľ jeho pomenovanie).

Príčiny sa väčšinou hľadajú v základných dimenziách - nasledujúci zoznam uvádza 8 typických dimenzií používaných vo výrobe (8M).

  • Man power - People (Ľudia) - príčiny spôsobené ľuďmi
  • Methods (Metódy) - príčiny spôsobené pravidlami, smernicami, pravidlami, legislatívou alebo normami
  • Machines (Stroje) - príčiny spôsobené zariadením, ako sú stroje, počítače, náradie, nástroje
  • Materials (Materiál) - príčiny spôsobené chybou alebo vlastností materiálov
  • Measurements (Meranie) - príčiny spôsobené nevhodným alebo zle zvoleným meraním
  • Mother nature - Environment (Prostredie) - príčiny spôsobené vplyvom prostredia - teplotou, vlhkosťou, alebo tiež kultúrou
  • Management - príčiny spôsobené nesprávnym riadením
  • Maintenance - príčiny spôsobené nesprávnou údržbou

Išikawov diagram je možné použiť ako spätne pre hľadanie príčiny problému, tak dopredný pri návrhu výrobku pre preventívnu určenie a elimináciu možných príčin produktov.

Poznámka: Išikawov diagram sa dá znázorňovať forme mentálnej mapy a možno využiť príslušný softvér (napríklad Freeplane).

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia