ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ISCED (International Standard Classification of Education)
ISCED (International Standard Classification of Education) je Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania ktorá bola vypracovaná a vydaná UNESCO.

ISCED (International Standard Classification of Education) je Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávanie ktorá bola vypracovaná a vydaná UNESCO.Klasifikácia vzdelávanie je medzinárodne platný štandard pre pomenovanie stupňov školského vzdelávania tak, aby mohli byť zhodným spôsobom zrovnané medzi jednotlivými štátmi (pretože má každý štát iný systém vzdelávania a pomenovania).Prvá verzia štandardu ISCED bola vypracovaná v roku 1976.

V súčasnej dobe má klasifikácie ISCED celkom 7 úrovní (ISCED0 až ISCED6), ktoré môžu mať ďalej vnútorné členenie A až C. Aktuálna verzia je ISCED 2011.

Základný prehľad úrovní vzdelávania podla ISCED je nasledovné:

 • ISCED 0 predškolská výchova vzdelávanie (bez vzdelania)
 • ISCED 1 primárne vzdelávanie
 • ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie
  • 2A - stupeň, z ktorého je možné prejsť na vyššie vzdelávanie
  • 2B - prípravný stupeň pre pracovný trh
  • 2C - stupeň smerujúci na pracovný trh
 • ISCED 3 vyššie sekundárne vzdelávanie
  • 3A - stupeň, z ktorého je možné prejsť na vyššie vzdelávanie
  • 3B - prípravný stupeň pre pracovný trh
  • 3C - stupeň smerujúci na pracovný trh
 • ISCED 4 postsekundárne vzdelávanie nižšie ako terciárne
  • 4A - stupeň, z ktorého je možné prejsť na vyššie vzdelávanie
  • 4B - prakticky zamerané štúdium
 • ISCED 5 prvý stupeň terciárneho vzdelávania
  • 5A - stupeň, z ktorého je možné prejsť na vyššie vzdelávanie
  • 5B - prakticky zamerané štúdium
 • ISCED 6 druhý stupeň terciárneho vzdelávania

K čomu je klasifikácia ISCED v praxi?

Klasifikácia vzdelávanie ISCED slúži predovšetkým pre štatistické účely - spracovanie vzdelávacích štatistík ako v jednotlivých krajinách, ako aj v medzinárodnom meradle.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace inštitúcie:

 • UNESCO

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Ďalšie informácie a zdroje (United States)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia