ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je IPO (Initial Public Offering)
IPO (Initial Public Offering) znamená proces vstupu podniku cenných papierov na burzu a prvotný ponuku svojich akcií investorovi.

IPO (Initial Public Offering) je pojem pre označenie prvej verejnej ponuky akcií. Neprekladá sa, zvyčajne sa používa skratka IPO. IPO znamená proces vstupu podniku na burzu cenných papierov a prvotnú ponuku jeho akcií investorom. Akciová spoločnosť (Joint Stock Company), ktorej akcie sa takto obchodujú má väčšiu povinnosti, než bežná akciová spoločnosť, ktorej cenné papiere nie sú obchodované na burze cenných papierov. Na druhú stranu obchodovanie na burze znamená neustály prístup k veľkému množstvu potenciálnych investorov, ktorí chcú investovať svoje prostriedky. To umožňuje podniku získať veľkým objem investičných prostriedkov.

Využitie IPO v praxi: Podniky využívajú IPO k navýšeniu vlastného imania. Prostredníctvom emisie akcií a ich ponuky na burze získajú dodatočné finančné zdroje (formou vlastného imania). Nemusí tak získavať cudzie zdroje (napr. úver). Dôvodom IPO môže byť aj predaj časti akcií pôvodných vlastníkov alebo kombinácia oboch. IPO je spojené so značnou publicitou, čo sa priaznivo odráža na celkovom povedomie o podniku, na jeho dobrom mene a dôveryhodnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia