ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Introvert
Introvert je človek, ktorý je skôr uzavretý, nutne nevyhľadáva spoločnosť, je menej komunikatívne, empatický a uvážlivý.

Introvert je človek, ktorý je skôr uzavretý, nutne nevyhľadáva spoločnosť, je menej komunikatívne, ale aj empatický a uvážlivý. Opak introverta je extrovert. Delenie na extrovertov a introvertov je jedno z delenia typológie osobností, konkrétne ich temperamentu na základe prístupu k okoliu, ktorému položil základy CG Jung.

Introverti sú veľmi vnímaví k svojmu okoliu, hoci žijú viac uzavreto pred svojím okolím ako extroverti. Sú rozvážni a opatrní vo svojom konaní, premýšľaví. Preferujú nepriamu komunikáciu (maily, SMS) pred priamym osobným hovorom. Nevie tak ľahko nadväzovať hovory alebo komunikáciu bez relevantného téme.

Ako je to s introvertom v praxi?

Z prieskumov vyplýva, že pomer introvertov a extrovert v populácii je približne 1: 3. V skutočnosti neexistuje čistý extrovert (ani introvert). Väčšina psychológov, vrátane samotného C.G. Junga i ďalších uznávaných autorov, sa zhoduje, že osobnosť každého človeka je zložená z extrovertný alebo introvertný časti a záleží len na tom, ktorá vlastnosť a ako výrazne prevažuje. Z toho vyplýva, že môžu existovať aj nevyhranené a prispôsobivé osobnosti, teda ľudia, ktorí v sebe majú črty extroverzie aj introverse. Nazývajú sa ambiverti.

Introverti sú k svojmu okoliu omnoho vnímavejší, empatickejší, než extroverti, hoci všeobecne rozšírený mýtus je skôr opačný. Vysoká miera vnímania a premýšľania môže spôsobovať ale tiež vyčerpanie. Miera introverzie tiež rastie s narastajúcim intelektom a vekom - človek sa stáva viac introvertný.

Ich veľkou výhodou je, že dokážu pracovať samostatne a tiež menej podliehajú pocitu nudy, pretože sa dokážu zamestnať. Menej kritizujú ostatné a lepšie odpúšťajú ostatným. Sú schopní vidieť lepšie veci v súvislostiach az nadhľadu. Dokážu tiež prichádzať s inováciami a novými nápadmi a myšlienkami.

Aké je vhodné zamestnanie pre introvertov?

Introvertný ľudia sú vhodní pre také povolania, kde môžu dobre uplatniť svoje prednosti. Dobre sa cítia sami a mimo centrum diania a preto sú vhodní pre profesie, ako sú účtovné, archivár, programátor, správca siete, správca aplikácie, lekár, geológ, vodič, apod.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá