ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Introvert
Introvert je človek, ktorý je skôr uzavretý, nutne nevyhľadáva spoločnosť, je menej komunikatívne, empatický a uvážlivý.

Introvert je človek, ktorý je skôr uzavretý, nutne nevyhľadáva spoločnosť, je menej komunikatívne, ale aj empatický a uvážlivý. Opak introverta je extrovert. Delenie na extrovertov a introvertov je jedno z delenia typológie osobností, konkrétne ich temperamentu na základe prístupu k okoliu, ktorému položil základy CG Jung.

Introverti sú veľmi vnímaví k svojmu okoliu, hoci žijú viac uzavreto pred svojím okolím ako extroverti. Sú rozvážni a opatrní vo svojom konaní, premýšľaví. Preferujú nepriamu komunikáciu (maily, SMS) pred priamym osobným hovorom. Nevie tak ľahko nadväzovať hovory alebo komunikáciu bez relevantného téme.

Ako je to s introvertom v praxi?

Z prieskumov vyplýva, že pomer introvertov a extrovert v populácii je približne 1: 3. V skutočnosti neexistuje čistý extrovert (ani introvert). Väčšina psychológov, vrátane samotného C.G. Junga i ďalších uznávaných autorov, sa zhoduje, že osobnosť každého človeka je zložená z extrovertný alebo introvertný časti a záleží len na tom, ktorá vlastnosť a ako výrazne prevažuje. Z toho vyplýva, že môžu existovať aj nevyhranené a prispôsobivé osobnosti, teda ľudia, ktorí v sebe majú črty extroverzie aj introverse. Nazývajú sa ambiverti.

Introverti sú k svojmu okoliu omnoho vnímavejší, empatickejší, než extroverti, hoci všeobecne rozšírený mýtus je skôr opačný. Vysoká miera vnímania a premýšľania môže spôsobovať ale tiež vyčerpanie. Miera introverzie tiež rastie s narastajúcim intelektom a vekom - človek sa stáva viac introvertný.

Ich veľkou výhodou je, že dokážu pracovať samostatne a tiež menej podliehajú pocitu nudy, pretože sa dokážu zamestnať. Menej kritizujú ostatné a lepšie odpúšťajú ostatným. Sú schopní vidieť lepšie veci v súvislostiach az nadhľadu. Dokážu tiež prichádzať s inováciami a novými nápadmi a myšlienkami.

Aké je vhodné zamestnanie pre introvertov?

Introvertný ľudia sú vhodní pre také povolania, kde môžu dobre uplatniť svoje prednosti. Dobre sa cítia sami a mimo centrum diania a preto sú vhodní pre profesie, ako sú účtovné, archivár, programátor, správca siete, správca aplikácie, lekár, geológ, vodič, apod.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.09.2015

Komentáre

play game pred 10 mesiaci

You have go to the website and you are play the ore games in this website only on play the more games in this website math you have enjoy the more information are there and you more information.

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť