ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Interoperabilita
Interoperabilita znamená že rôzne systémy, stroje či zariadení spolu môžu spolupracovať, spoločne fungovať alebo si rozumieť.

Interoperabilita (anglicky interoperability) znamená že rôzne systémy, stroje či zariadení spolu môžu spolupracovať, spoločne fungovať alebo si rozumieť. Vďaka tomu, že sú stroje, technológie alebo systémy vzájomne interoperabilné, môžu dosiahnuť vzájomnej súčinnosti. Tá sa môže odohrávať na rôznych úrovniach - ako úroveň fyzického spojenia, fyzického fungovanie (napr. Elektrická sieť), tak spojenie na úrovni komunikácie dvoch systémov (napríklad zasielanie e-mailov).

Interoperabilita je dosiahnutá dodržiavaním štandardov a kompatibilitou (na úrovni systémov, rozhrania, parametrov či komunikácie).

K čomu je nám interoperabilita v praxi?

S interoperabilitou sa stretávame v bežnom živote, bez toho aby sme to vôbec vedeli. Vďaka nej môžeme cestovať s mobilným telefónom po svete a Dovoláte sa z ktorejkoľvek krajiny, pretože systémy rôznych mobilných operátorov sú vzájomne interoperabilné, môžeme zasielať e-maily z rôznych zariadení, vďaka nej môžeme zapojiť notebook alebo akékoľvek iné elektrické zariadenie do elektrickej zásuvky prakticky kdekoľvek na svete a funguje (hoci zásuvky nie sú rovnaké - nie sú kompatibilné, ale môžeme použiť adaptér).

  • Na úrovni strojov a zariadení sa interoperabilita prejavuje rovnako fungujúcimi rozhraniami a portami je teda umožnená vďaka kompatibilite fyzického rozhrania.
  • Na úrovni softvér sa interoperabilita prejavuje tým, že rôzne aplikácie alebo programy bežiace v rôznych prostrediach a operačných systémoch (hoci samy o sebe vzájomne nekompatibilné) spolu môžu komunikovať prostredníctvom štandardného rozhrania (napríklad API, webové služby) . je teda umožnená kompatibilitou digitálneho rozhrania.

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá