ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Intelektuálny kapitál
Intelektuálny kapitál tvorí zásoby a toky znalostí v organizácii. Intelektuálny kapitál organizácie v sebe zahŕňa: ľudský kapitál, organizačné kapitál a sociálny kapitál.

Intelektuálny kapitál tvoria zásoby a toky znalostí v organizácii. Intelektuálny kapitál organizácie v sebe zahŕňa:

Existujú aj iné poňatie intelektuálneho kapitálu - napríklad Karl Erik Sveiby ho delí na:

  • Ľudský kapitál - zručnosti, schopnosti a skúsenosti ľudí - na úrovni jednotlivcov i tímov
  • Štruktúrne kapitál - účtovne evidovatelné patenty, vzory, licencie, softvér
  • Zákaznícky kapitál - sociálne väzby so zákazníkmi, ich lojalita apod

Intelektuálny kapitál v praxi: Intelektuálny kapitál predstavuje v oboch konceptov predovšetkým alternatívny spôsob rozčlenenie znalostnej bázy organizácie. Pritom s každou zložkou intelektuálneho kapitálu možno spojiť adekvátne a špecifické metódy jej riadenia a rozvoja.

Súvisiaci pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.06.2013

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia