ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Insolvencie
Insolvencie (Insolvency) v preklade úpadok je pojem, ktorý opisuje dve základné situácie ...

Insolvencia (Insolvency) v preklade úpadok je pojem, ktorý opisuje dve základné situácie:

  • Insolvencia ako situácia, keď dlžník nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky. V tejto situácii je rozhodujúcim kritériom likvidita (tzv. liquidity test)
  • Insolvencia ako situácia, kedy dôjde k predlženia. V tomto prípade je rozhodujúcim kritériom hodnota dlžníkovho majetku (tzv. balance test). Insolvencie nastane, ak má dlžník viac veriteľov a hodnota jeho majetku prevyšuje súčet jeho záväzkov

Využitie insolvencie v praxi: V rámci konkurzného konania sú riešené záväzky veriteľom.

Účinky insolvencie sú riešené v rámci tzv insolvenčného konania. Návrh na toto konanie môže podať dlžník alebo veriteľ. Konkurzné konanie je súdne konanie, ktorého predmetom je dlžníkov úpadok a spôsob jeho riešenia.

Hroziaci úpadok je pojem popisujúci situáciu dlžníka, keď možno so zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že dlžník nebude schopný včas splniť podstatnú časť svojich peňažných záväzkov. Za týchto okolností môže dlžník podať návrh k insolvenčnímu konania.

Insolvencie je prejavom finančnej krízy podniku. Príčin insolvencie môže byť viac:

Nástroj pre rozpoznanie blížiacej sa finančnej krízy je Controlling, ktorý by pomocou financií analýz mal rozpoznať príčiny odchýlok od zdravého vývoja a stanoviť spôsob nápravy. K predikciu finančnej tiesne by sa mali používať predovšetkým nasledujúce pomerové ukazovatele:

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

  • insolvenčný správca

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia