ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Inovácie
Inovácia znamená zdokonalenie. Zvyčajne sa rozlišujú sa tieto typy inovácií: inovácia produktu alebo služby, inovácia procesu, organizačné inovácie, marketingové inovácie.

Inovácia znamená zdokonalenie. Inovácia predstavuje komplexný proces od nápadu, cez vývoj až po prípadnú realizáciu. Inovácia je teda viac ako kreativita alebo invencie, ktoré sú síce nutnou súčasťou inovácií - prináša nové myšlienky - ale samy o sebe nepostačujú na naplnenie inovácie. Rad nových nápadov nevedie k inováciám, pretože nie sú realizovateľné (z technického, praktického či ekonomického hľadiska). Výsledkom inovácie je zlepšený proces, výrobok, služba alebo čokoľvek ďalšieho. Zvyčajne sa rozlišujú tieto typy inovácií:

  • Inovácia produktu alebo služby
  • Inovácia procesu
  • Organizačné inovácie
  • Marketingové inovácie

Inovácia v praxi: Inovácie sú kľúčovým hybným faktorom evolúcie všetkých organizácií. Vďaka inováciám dochádza k zavádzaniu nových produktov, ich zdokonaľovanie a vývoju, k zvyšovaniu efektívnosti práce, znižovanie nákladov, či zlepšovanie kvality. Stimulovanie inovácií v podnikoch je neoddeliteľnou súčasťou dobrého riadenia a je súčasťou prístupov k riadeniu kvality (napr. PDCA cyklus, Six Sigma atď)

Joseph Alois Schumpeter rozlíšil tieto typy inovácií:

  • Zavedenie nového produktu
  • Zavedenie nového spôsobu výroby
  • Otvorenie nového trhu
  • Využitie nového zdroja (vstupu)
  • Vytvorenie nových marketingových štruktúr

Peter F. Drucker považuje inovovanie za jednu z dvoch základných funkcií organizácie: “Keďže cieľom existencie podnikovej organizácie je vytvárať zákazníkmi, má táto organizácia dve - a len tieto dve - základné funkcie: marketing a inovácie.”

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.02.2016

Komentáre

peter kewer pred 11 mesiaci

The inductive proximity sensor can be used to all kinds of sensor metallic targets only. The main components of the inductive proximity sensor are coil, oscillator, detector and the output circuit.
The coil generates the Nagano keiki Pressure sensor high frequency magnetic field in front of abs speed sensor the face. When the metallic target comes in this magnetic field it absorbs some of the energy. Hence the oscillator field is affected. This is detected by mazda 6 suction control valve . if the oscillation amplitude reaches a certain threshold value the output switches suction control valve .
The inductive proximity sensor works better with Speed Sensor ferromagnetic targets as they absorb more energy compare to non Ferromagnetic materials Pressure Sensor . Hence operating distance for sensor is more for Ferromagnetic targets.Suction Control Valve
NOX Sensor
Fuel pressure relief valve
Mass Air Flow Sensor

Pomohlo Vám to?
Hodnotenie:


Pre vstup do diskusie musíte byť prihlásený

Prihlásiť


Ľudia, ktora to vedia