ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Inovácie
Inovácia znamená zdokonalenie. Zvyčajne sa rozlišujú sa tieto typy inovácií: inovácia produktu alebo služby, inovácia procesu, organizačné inovácie, marketingové inovácie.

Inovácia znamená zdokonalenie. Inovácia predstavuje komplexný proces od nápadu, cez vývoj až po prípadnú realizáciu. Inovácia je teda viac ako kreativita alebo invencie, ktoré sú síce nutnou súčasťou inovácií - prináša nové myšlienky - ale samy o sebe nepostačujú na naplnenie inovácie. Rad nových nápadov nevedie k inováciám, pretože nie sú realizovateľné (z technického, praktického či ekonomického hľadiska). Výsledkom inovácie je zlepšený proces, výrobok, služba alebo čokoľvek ďalšieho. Zvyčajne sa rozlišujú tieto typy inovácií:

  • Inovácia produktu alebo služby
  • Inovácia procesu
  • Organizačné inovácie
  • Marketingové inovácie

Inovácia v praxi: Inovácie sú kľúčovým hybným faktorom evolúcie všetkých organizácií. Vďaka inováciám dochádza k zavádzaniu nových produktov, ich zdokonaľovanie a vývoju, k zvyšovaniu efektívnosti práce, znižovanie nákladov, či zlepšovanie kvality. Stimulovanie inovácií v podnikoch je neoddeliteľnou súčasťou dobrého riadenia a je súčasťou prístupov k riadeniu kvality (napr. PDCA cyklus, Six Sigma atď)

Joseph Alois Schumpeter rozlíšil tieto typy inovácií:

  • Zavedenie nového produktu
  • Zavedenie nového spôsobu výroby
  • Otvorenie nového trhu
  • Využitie nového zdroja (vstupu)
  • Vytvorenie nových marketingových štruktúr

Peter F. Drucker považuje inovovanie za jednu z dvoch základných funkcií organizácie: “Keďže cieľom existencie podnikovej organizácie je vytvárať zákazníkmi, má táto organizácia dve - a len tieto dve - základné funkcie: marketing a inovácie.”

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia