ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Inkubačná doba (Incubation)
Inkubačná doba (Incubation) je pojem označujúci čas, po ktorý je problém riešený podvedome, zatiaľ čo sa myslenie jedinca vedome venuje iným aktivitám.

Inkubačná doba (Incubation) je pojem označujúci čas, po ktorý je problém riešený podvedome, zatiaľ čo sa myslenie jedinca vedome venuje iným aktivitám.

Americký neurológ a neuropsychológ Antonio M. Damasio k tomu výstižne poznamenáva: „Ak narazíte na nejakú intelektuálnu prekážku, nič vám neprospeje viac, ako keď si dáte od problému pauzu.“

Inkubačná doba je potrebná najmä u pre daného jedinca nových problémov a psychika (resp. mozog) ju potrebuje na podvedomé spracovanie problému a prepojenie nových poznatkov s existujúcimi. Možno hovoriť aj o dobe nevyhnutné pre přestrukturování existujúcich kognitívnych máp či mentálnych reprezentácií a modelov.

Praktické využitie poznatkov o inkubačnej dobe: Pri riešení zložitých problémov je vhodné postupovať úplne v duchu Damasiova citátu a poskytnúť svojmu mozgu (psychike) nezbytný čas na podvedomé spracovanie a přestrukturování problému.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 16.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia