ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Informatika a riadenie ICT
Informatika je široký odbor, ktorý zahŕňa všetky metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je informačný alebo dátový manažment a riadenie alebo vývoj ICT. Čiastočne zasahuje aj do riadenia znalostí, pretože explicitné znalosti sú uchovávané v informačných systémoch v podobe dát.

“Neexistuje príliš veľa možností, ako podnik riadiť. Nemôžete si vybrať z tisíc alternatív. Verím v jednoduchú logiku rozhodovaní. Keby nás bolo šesť na jednom mieste a dostali by sme rovnaké informácie, vo väčšine prípadov by sme dospeli k rovnakým záverom. Problém je ale v tom, že nemáme všetci rovnaké informácie. Každý dostane iba ich časť. Podnikanie nie je zložité. Komplikácie sa objavujú až vtedy, stratí ak človek prístup k informáciám.”

Jack Welch

Informatika a riadenie ICT je v praxi zahŕňa všetky metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je riadenie informácií, dát alebo informačných a komunikačných technológií teda ich dennodennú prevádzku, ich rozvoj, zavádzanie nových informačných technológií, zabezpečenie bezpečnosti dát a informácií a tiež vývoj softvéru. Čiastočne zasahuje aj do riadenie znalostí. Informatika v podniku nesmie byť oddelená od celkovej architektúry organizácie a jej potrieb - musia byť merateľné jej náklady a prínosy (úžitok) pre zákazníka aj pre fungovanie organizácie.

Za kvalitu služieb informatiky v podniku je zodpovedný riaditeľ či manažér IT (používa sa skratka CIO).

Riadenie IT zahŕňa zhruba štyri okruhy činností, procesov a metód, ktoré sú dôležité pre informačný systém v každej organizácii:


Riadenie obsahu

Riadenie obsahu sa zaoberá témou správy a uchovanie informácií, dát a vedomostí, je dôležité pre kvalitu obsahu a zahŕňa všetky prístupy ako sú:

Riadenie procesov prevádzky a rozvoja ICT

Riadenie procesov prevádzky a rozvoja ICT sa zaoberá procesmi a pôsobí prevádzkovanie informačného systému organizácie a všetkých informačných a komunikačných technológií. Pre nastavenie a riadenie procesov existujú rôzne metódy a rámce:

Riadenie architektúry informačného systému

Riadenie architektúry informačného systému sa zaoberá procesmi, metódy, prístupy či štandardy, ktoré pomáhajú budovať vnútornú logiku informačného systému ako celku podľa potrieb podniku:

Metódy a metodiky riadenia vývoja software

Metódy a metodiky riadenia vývoja softvér sú nasledovné:

 • Základné metódy riadenia vývoja software:

  • Code and Fix
  • Vodopádový model
  • Fontánový model
  • Prototypovanie
  • Špirálový model
 • Klasické metodiky riadenia vývoja software:

  • Unified Process (UP)
  • Rational Unified Process (RUP)
  • Enterprise Unified Process (EUP)
  • Microsoft Solutions Framework (MSF)
  • AllFusion Process Library
  • OPEN / OML
 • Agilné metodiky riadenia vývoja software:

  • Extrémne programovanie (eXtreme Programming, XP)
  • Scrum
  • Dynamic System Development Method (DSDM)
  • Adaptive Software Development (ASD)
  • Feature-Driven Development (FDD)
  • Lean Development
  • Crystal Clear
  • Agile Unified Process (AUP)
  • Essential Unified Process (EssUP)
  • Open Unified Process (OpenUP)
  • Basic Unified Process (BUP)
  • Select Perspective
 • Programovacie jazyky najčastejšie používané pre vývoj podnikových aplikácií sú:

Analytické a modelovacie techniky použiteľné v konaní informácií, dát i ICT sú:

Štandardy a rámca v oblasti riadenia informácií a IKT sú:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 25.01.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia