ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Informačná stratégia
Informačná stratégia (Information strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľov organizácie v oblasti nakladania so znalosťami, informáciami či dátami.

Informačná stratégia (Information strategy) je označenie pre dlhodobý plán vytvorený na dosiahnutie cieľov organizácie v oblasti nakladania so znalosťami, informáciami či dátami. Informačná stratégia je jedným z výstupov strategického riadenia a je neoddeliteľnou súčasťou stratégie organizácie. Ide spravidla o formalizovaný dokument, ktorý obsahuje popis a strategických cieľov, nakladania s informáciami a dátami a harmonograme ich realizácie.

Informačná stratégia organizácie musí byť vždy v súlade s jej ostatnými stratégiami.

Využitie informačnej stratégie v praxi: Informačné stratégie slúži na určenie toho, aké informácie sú pre fungovanie a rozhodovaní v organizáciu kľúčové a ako ich bude budovať a ako ich bude udržiavať. Informačná stratégia je dôležitá najmä pre tie typy organizácie či podniky, pre ktorých podnikaní sú informácie zásadné. Informačná stratégia slúži pre prenášanie priorít z globálnej stratégie do oblasti IT. Informačná stratégia by mala byť nadradená ICT stratégiu, pretože nie všetky informácie v organizácii sú závislé na dátach v informačnom systéme - jej význam je preto širší. Informačná stratégia je zameraná viac na obsah (čo), zatiaľ čo ICT stratégie je zameraná viac na technológia (ako, s čím).

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia