ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Informačná gramotnosť
Informačná gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre komplexnú znalosť a schopnosť práce s informáciami as nimi spojenými.

Informačná gramotnosť je jednou z vyšších foriem základnej gramotnosti a ide pojem pre komplexnú znalosť a schopnosť práce s informáciami a s nimi spojenými. Definícia informačnej gramotnosti americkej asociácie knižníc - ALA (American Library Association) z roku 1989 znie:

  • Informačně Gramotný jedinec musí byť schopný rozoznať, kedy potrebuje informácie, a ďalej ich vyhľadať, vyhodnotiť a efektívne využiť. Informačne gramotní ľudia sú schopní sa učiť. Vedia, ako sa učiť, pretože vedia, ako je možné informácie vyhľadať a využiť ich tak, aby sa z nich ďalej mohli učiť. Informačne gramotní ľudia sú pripravení pre celoživotné vzdelávanie, pretože môžu vždy nájsť informácie potrebné k určitému rozhodnutiu či na vyriešenie daného úkolu.

Existuje niekoľko štandardov informačnej gramotnosti, najmä voči požiadavkám na absolventov vysokoškolského štúdia (pozri zdroje).

Využitie informačnej gramotnosti praxi: Pre mnoho profesií v organizácii je informačná gramotnosť zásadná. Najmä pre dôležité pozície v manažmentu organizácií je informačná gramotnosť nevyhnutná, pretože v informačnom veku 21. storočia nemožno bez schopnosti získavať a využívať informácie efektívne rozhodovať. Informačná gramotnosť je zásadný pre riešení problémov. Informačná gramotnosť tiež prirodzene znižuje mieru rizika a ďalších negatívnych javov, pretože správne vyhodnotenie informácií vedie k ich včasnej eliminácii. Vysoká miera informačnej gramotnosti zvyšuje mieru informačnej bezpečnosti. Požiadavky na informačnú gramotnosť sú preto neoddeliteľnou súčasťou kvalifikačných predpokladov radu profesií, hoci nemusí byť jasne pomenované.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.09.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia