ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú Informácie
Informácie predstavujú jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Informácia je zvyčajne definovaná ako oznámenie znižujúci mieru neurčitosti na strane adresáta.

Informácie sú pojmom, ktorý označuje jeden typ zdrojov, resp. vstupov do produkčného procesu. Informácie vznikajú interpretáciou dát s využitím vedomostí. Informácie nezávislá na formáte alebo médiu.

Slovníkové definície pojmu informácia je „oznámenie znižujúce mieru neurčitosti na strane adresáta“.

Informácie sú dôležité najmä pre riadenie a rozhodovaní.

Existujú rôzne typológie informácií, typológia pochádzajúce z teórie systémov delí informácie na:

  • Signálne informácie - súvisí s výmenou informácií medzi prvkami systému (napr. odoslaná faktúra, hlásenie o zmene stavu zásob, vyplnený dotazník pre osobné oddelenie a pod)
  • Štrukturálne informácie - popisujú štruktúru systému a pravidlá správania jeho prvkov (napr. organizačná štruktúra, opis pracovného miesta, procesná mapa apod)
  • Genetické informácie - predurčujú správanie systému (napr. spoločné hodnoty v mysliach ľudí)

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 19.11.2017

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia