ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Index ziskovosti (PI - Profitability Index)
Index ziskovosti (Profitability Index), vyjadruje pomer prínosov k počiatočným kapitálovým výdavkom.

Metóda Index ziskovosti (Profitability Index), zvyčajne sa používa skratka PI alebo celý názov, vyjadruje pomer prínosov k počiatočným kapitálovým výdavkom.

Výpočet:


kde:

PI … Index ziskovosti

I … Počiatočné kapitálový výdavok

CFtpeňažné toky v jednotlivých rokoch

n … doba životnosti projektu

r … diskontná úroková miera

Projekt je prijateľný, ak výsledná hodnota je väčšia ako 1. Číslo udáva relatívne vyjadrenie “obohatenia” spoločnosti.

Ukazovateľ je výhodné používať ako doplňujúce kritérium k NPV a tiež ak porovnávame viacero investičných variantov medzi sebou.

Využitie Metódy Index ziskovosti v praxi: V podniku ju využíva napríklad CFO (Chief Financial Officer, finančný riaditeľ) pri hodnotení efektívnosti investície. Kritérium je vhodné používať ako doplnkové.

Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 20.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia