ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je INCOTERMS
INCOTERMS (International Commercial Terms) - sú medzinárodné obchodné podmienky platné pre prepravu tovaru, ktoré upravujú platby za dopravu, riziká a povinnosti medzi dopravcom, kupujúcim a predávajúcim, používajú sa v medzinárodných kúpnych zmluvách.

INCOTERMS (International Commercial Terms) - sú medzinárodné obchodné podmienky platné pre prepravu tovaru, ktoré upravujú platby za dopravu, rizika a povinnosti medzi dopravcom, kupujúcim a predávajúcim, používajú sa v medzinárodných kúpnych zmluvách. Boli vytvorené Medzinárodnou obchodnou komorou (ICC) a určujú povinnosti zmluvných strán pri dodávke tovaru (náklady a riziká). Praktické použitie je také, že na skupiny doložiek INCOTERMS odkazujú priamo zmluvy v medzinárodnom obchodnom styku. Z hľadiska riadenia sú INCOTERMS zmluvným obchodným štandardom, ktorý akceptujú vlády, právne autority a obchodné spoločnosti po celom svete.

INCOTERMS 2010 majú tieto skupiny právnych doložiek:

 • Skupina E (Departure) - tovar je odvezených kupujúcim priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá
  • EXW (Ex Works) - zo závodu (dohodnuté miesto)
 • Skupina F (Main carriage not paid by seller) - predávajúci je tu vyzvaný k dodaniu tovaru dopravcovi, ktorého určí kupujúci
  • FCA (Free Carrier) - vyplatené dopravcovi (dohodnuté miesto)
  • FAS (Free Alongside Ship) - Vyplatené k boku lode (dohodnutý prístav nalodenia)
  • FOB (Free On Board) - Vyplatené na loď (dohodnutý prístav nalodenia)
 • Skupina C (Main carriage paid by seller) - hlavné prepravné platené predávajúcim
  • CFR (Cost and Freight) - náklady a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
  • CIF (Cost, Insurance and Freight) - náklady, poistenie a prepravné (dohodnutý prístav určenia)
  • CPT (Carriage Paid To) - preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)
  • CIP (Carriage and Insurance Paid to) - preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)
 • Skupina D (Arrival) - predávajúci nesie všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru
  • DAP (Delivered at Place) - doručené na miesto
  • DAT (Delivered at Terminal) - doručené na terminál
  • DDP (Delivered Duty Paid) - s dodaním clo platené

Medzi najpoužívanejšie INCOTERMS doložky patrí EXW, FOB, CIF, DAP a CPT. Prvú verziu INCOTERMS predstavila Medzinárodná obchodná komora ICC, už v roku 1936. Od tej doby boli zmluvné podmienky INCOTERMS aktualizované už šesťkrát, aby udržali krok s rozvojom medzinárodného obchodu.

Aktuálne sú platné INCOTERMS 2010, oproti predchádzajúcej verzii (INCOTERMS 2000) zanikajú podmienky DAF, DES, DEQ a DDU, ktoré sú nahradené dvoma novými:

 • DAP (Delivered at Place) - nahrádza DDU
 • DAT (Delivered at Terminal) - nahrádza DAF, DES a DEQ

INCOTERMS je registrovaná ochranná známka ICC

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace inštitúcie:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 27.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia