ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je IFE matice (IFE Matrix)
IFE matice (IFE Matrix) je analytická technika nadväzujúci na SWOT analýzu. Hodnotí sa interné pozície organizácie alebo jej strategického zámeru.

IFE matice (IFE Matrix) je analytická technika nadväzujúci na SWOT analýzu. IFE je akronym z Internal Factor Evaluation, tj hodnotenie interných faktorov. Skratka IFE sa neprekladá. Hodnotí sa interné pozície organizácie alebo jej strategického zámeru.

Postup vykonania hodnotenie:

 1. Spracovať tabuľku interných faktorov (napríklad kľúčových 5S a 5W zo SWOT)
 2. Priradiť každému faktoru váhy v rozsahu 0,00-1,00 podľa dôležitosti danej silné alebo slabé stránky - suma váh sa musí rovnať 1,00
 3. Ohodnotiť faktory takto:
  • 4 body - výrazné S
  • 3 body - nevýrazné S
  • 2 body - nevýrazné W
  • 1 bod - výrazné W
 4. Násobiť váhu a hodnotenie u každého faktora - výsledkom je vážený pomer
 5. Sčítať vážené pomery jednotlivých faktorov - výsledkom je celkový vážený pomer

Celkové hodnotenie - výsledný vážený pomer hodnotí interné pozíciu organizácie alebo strategického zámeru. Najlepšie možné hodnotenie je 4, najhoršie 1. Stredné hodnoty sa pohybujú okolo 2,5.

Príklad:

Celkový vážený priemer vyšiel 2.61, čo znamená, že zámer podniku je podložený stredne silnú internú pozíciou.

Ako využiť IFE maticu v praxi?

V duchu uvedeného príkladu možno vyhodnocovať buď stratégiu organizácie, alebo vzájomne hodnotiť a porovnávať rôzne strategické zámery. Vybraný by mal byť zámer s najlepším výsledkom celkového váženého priemeru. Výsledky IFE matice je potrebné kombinovať s výsledkami EFE matice. Strategické rozhodnutia na základe IFE matice robí CEO a vrcholový manažment.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia