ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Identita
Identita znamená totožnosť. Zjednodušene možno povedať, že identita je konkrétna osoba.

Identita je totožnosť jedinca. Kto daný človek je. Je to nejaká zhoda zásadných osobnostných vlastností v čase. Možno tiež zjednodušene povedať že identita je to konkrétna osoba.

Ako sa používa pojem identita?

Pojem identita je pojem používaný jednak v oblasti bezpečnosti, IT, marketingu ale aj v psychológii.

  • Identita jedinca z pohľadu psychológie je to čím jedinec je - jeho prežívanie vlastnej existencie i jeho súčasti nejaké sociálne skupiny alebo spoločenstiev
  • Identita jedinca v bezpečnosti a IT je totožnosť človeka (človeka, používateľa), právnické osoby (firma) alebo veci (počítače, aplikácie). Identita je niečo, čo možno overiť (autentizácia) a na základe overenia môže proces pokračovať. Riadenie a správa identity sa nazýva identity management.
  • V marketingu sa používa prenesený pojem firemná identita

Identitu možno sfalšovať, potom sa nazýva ako falošná identita.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia