ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ICT bezpečnosť - Počítačová bezpečnosť
Počítačová bezpečnosť je súčasť informačnej bezpečnosti zameraná na bezpečnosť súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami.

ICT bezpečnosť alebo tiež Počítačová bezpečnosť (computer security, IT security, ICT security, cyber security) je súčasť informačné bezpečnosti zameraná na bezpečnosť súvisiace s informačnými a komunikačnými technológiami. Do ICT bezpečnosti patria tieto okruhy tém:

  • Sieťová bezpečnosť
  • Internetová bezpečnosť
  • Bezpečnosť zariadení
  • kryptografia (PKI a certifikačnej autority, e-podpis, e-archivácia)
  • Špeciálne prostriedky (odpočúvanie, sledovanie)

Cieľom počítačovej bezpečnosti predchádzať počítačovým útokom a zaistiť bezpečnú prevádzku a teda obmedziť pravdepodobnosť výskytu rizík. Počítačovú bezpečnosť sa týka:

  • Dizajnu softvér aj hardvér - tzv. Secure by design - návrh smerníc (pracovných postupov), hardware a softvér od základu tak, aby spĺňali požiadavky na bezpečnosť
  • Prevencia bezpečnosti - priebežné vykonávanie činností pomáhajúcich udržať mieru rizika na potrebnej úrovni, napríklad zálohovanie
  • Detekcia útokov a hrozieb
  • Odstránenie škôd (napr. disaster recovery)

Počítačová bezpečnosť v praxi: Počítačová bezpečnosť sa týka ako koncových zariadení, (osobné počítače, mobilné zariadenia) tak všetkých ostatných častí IT infraštruktúry, najmä serverov a počítačovej siete. V praxi realizuje použitím bezpečnostného software a / alebo pomocou rôznych hardvérových opatrení. Na počítačovú bezpečnosť má tiež vplyv pravidelná aktualizácia systémového alebo aplikačného software (najmä operačného systému). Počítačová bezpečnosť zahŕňa zhruba tieto činnosti:

Počítačová bezpečnosť často spadá do zodpovednosti IT manažéra, vo veľkých organizáciách v spolupráci s manažérom informačnej bezpečnosti.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace štandardy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 08.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia