ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je ICDL (International Computer Driving Licence) - certifikát počítačovej gramotnosti
ICDL (International Computer Driving Licence) je celosvetovo rozšírená sada certifikačných programov počítačovej gramotnosti a počítačových znalostí a zručností.

ICDL (International Computer Driving Licence) je celosvetovo rozšírená sada certifikačných programov počítačovej gramotnosti a počítačových znalostí a zručností. ICDL vydáva a garantuje ECDL Foundation. ICDL je v Európe známy pod skratkou ECDL (European Computer Driving Licence).

ECDL / ICDL zahŕňa niekoľko vzdelávacích a certifikačných častí:

  • Program ECDL / ICDL:
    • Certifikát ICDL Start (ICDL Start Certificate) - medzinárodný doklad počítačové (digitálnej) gramotnosti držiteľa. Dokladá, že držiteľ tohto certifikátu je digitálne gramotný, tj. že ovláda základy práce s počítačom, resp. s informačnými a komunikačnými technológiami (ICT), a to v najbežnejších oblastiach ich využitia.
    • Certifikát ICDL (ICDL Certificate) - medzinárodný doklad počítačové (digitálne) kvalifikácia držiteľa (Digital Competence). Dokladá, že držiteľ tohto certifikátu je plne digitálne kvalifikovaný, tj. že je plne pripravený pre efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) tak, ako to vyžaduje trh práce.
  • Program ECDL / ICDL Advanced:
    • Certifikát ICDL Advanced (ICDL Advanced Certificate) - medzinárodný doklad profesionálnych užívateľských počítačových znalostí a zručností držiteľa (Digital Excellence) v zodpovedajúcej oblasti. Držiteľ tohto certifikátu je schopný účelne, efektívne a na profesionálnej úrovni využívať kancelárske aplikácie v oblasti, pre ktorú bol doklad vydaný.
    • Certifikát ICDL Expert (ICDL Expert Certificate) - medzinárodný doklad profesionálnych užívateľských počítačových znalostí a zručností držiteľa (Digital Excellence). Držiteľ tohto certifikátu je schopný účelne, efektívne a na profesionálnej úrovni využívať kancelárske aplikácie vo všetkých bežných oblastiach.

Využitie ICDL v praxi: Pre organizácie je vlastníctvo certifikátu pracovníkom alebo uchádzačom dokladom o dosiahnutie určitého stupňa kvalifikácie v počítačovej gramotnosti, preto je často vyžadovaný v požiadavkách na niektoré pracovné pozície a uchádzači ho uvádzajú vo svojich životopisoch. Certifikácia ECDL / ICDL je medzinárodne uznávaná a celosvetovo procesne štandardizovaná, objektívna a nezávislá. Pre držiteľa certifikátu ICDL je tak výhodou, že je prenosný medzi jednotlivými štátmi. Pre organizácie a podniky je zárukou jednotnej úrovne kvalifikácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 22.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia