ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler je softvér, ktorý dokáže odhaľovať vzory a trendy vo vašich štruktúrovaných a neštruktúrovaných dátach prostredníctvom intuitívneho vizuálneho rozhrania s podporou pokročilých analýzy.

IBM SPSS Modeler je platforma pre realizáciu prediktívne analýzy, ktorá je navrhnutá tak, aby priniesla prediktívne inteligenciu pri rozhodovaní jednotlivcov, skupín, systémov aj celého podniku. Pomáha odhaľovať vzory a trendy vo vašich štruktúrovaných a neštruktúrovaných dátach prostredníctvom intuitívneho vizuálneho rozhrania s podporou pokročilých analýzy.

Poskytuje celý rad pokročilých algoritmov a techník, vrátane textových analytik, analytiku entít, riadenie a optimalizácia rozhodovanie, ktoré vám pomôžu vybrať akcie, ktoré vedú k lepším výsledkom. K dispozícii je v niekoľkých verziách, vrátane verzie cloud-based. SPSS Modeler možno škálovať od desktopového nasadenia až na integráciu v rámci operačných systémov.

SPSS Modeler je navrhnutý tak, aby: · Pomohol zlepšiť rozhodovanie a výsledky. · Pomohol extrahovať hodnotu z dát. · Bol jednoducho integrovaný do existujúcich systémov.