ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Hrozba (Threat)
Hrozba (Threat) je pojem používaný v riadení rizík pre označenie zdroja nejaké negatívne udalosti, sily, osoby alebo aktivity, ktorá chce alebo môže poškodiť nejakú hodnotu. Niekedy sa tiež používa pojem nebezpečenstvo. Hrozba má nežiaduci vplyv na bezpečnosť alebo môže spôsobiť škodu, stratu, nežiaduce zmenu, či iný nežiaduci jav.

Hrozba (Threat) je pojem používaný v riadeniu rizík pre označenie zdroja nejaké negatívne udalosti, sily, osoby alebo aktivity, ktorá chce alebo môže poškodiť nejakú hodnotu (aktívum). Niekedy sa tiež používa pojem nebezpečenstvo. Hrozba má nežiaduci vplyv na bezpečnosť alebo môže spôsobiť škodu, stratu, nežiaduce zmenu, či iný nežiaduci jav.

Hrozbou môžu byť živelné pohromy (napr. povodeň, požiar, kalamita atď), havárie (napr. dopravná nehoda, kontaminácia vody, výbuch, radiácia, atď), spoločenské javy (napr. vojnový konflikt, zločin, atď) , ekonomické javy (napríklad finančná kríza, pohyb menového kurzu, nedostupnosť úveru, atď) alebo správanie jednotlivcov (napríklad chyba obsluhy, krádež, neoprávnené užívanie, zneužitie právomoci atď).

Hrozba využíva zraniteľnosti a spôsobuje rizika (škody). Tie sa nazývajú vplyv hrozby a možno ich vyčísliť ako stratu (náklady na znovuobnovenie aktív alebo náklady na odstránenie následkov škôd).

Základnou charakteristikou hrozby je úroveň hrozby, teda nebezpečnosť hrozby, schopnosť hrozby spôsobiť škodu.

Hrozba je vonkajší faktor, ktorý existuje nezávisle na vôli organizácie alebo človeka, ktorý pôsobí priamo na aktíva.

Hrozba v praxi: Organizácia musí hrozby svojho pôsobenia alebo podnikaní poznať. Vykonáva sa preto analýzu hrozieb, tak aby bolo možné vykonať účinné protiopatrenia na ich zníženie alebo elimináciu. Vonkajšie hrozby organizácie možno členiť napríklad podľa faktorov PESTLE analýzy. Vnútorné hrozby sú napríklad finančné, personálne, informačné, prevádzkové, procesné či projektové. Analýza hrozieb je napríklad súčasťou veľmi používané SWOT analýzy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace vednej disciplíny:

  • pravdepodobnosť

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia