ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú HRM (Human Resources Management) - riadenie ľudských zdrojov
HRM (Human Resources Management) je skratka pre riadenie ľudských zdrojov a zahŕňa všetky procesy riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Niekedy sa označuje tiež zjednodušene ako personalistika.

HRM (Human Resources Management) je skratka pre riadenie ľudských zdrojov a zahŕňa všetky procesy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Niekedy sa označuje tiež zjednodušene ako personalistika.

Jedná sa vlastne o koncepciu personálnej práce, ktorá sa začala formovať zhruba v 50. až 60. rokoch minulého storočia.

Riadenie ľudských zdrojov v praxi: Predchodcom tejto koncepcie boli personálna administratíva a personálne riadenie. Riadenie ľudských zdrojov posunulo význam človeka v organizácii ako najdôležitejšieho podnikového zdroja, nielen ako zložky v personálnych záznamoch. Kladie teda dôraz na riadiacej a koncepčnej činnosti. Nasledovníkom tejto koncepcie je koncept Riadenie ľudského kapitálu (HCM), ktorý kladie ešte väčší dôraz na znalosti človeka pre organizáciu a na ich systematický rozvoj a posilňovanie.

Riadenie ľudských zdrojov celý rad postupov a rôznych metód riadenia pre prácu s ľuďmi v organizácii. Riadenie ľudských zdrojov sa neobmedzuje iba na personálneho riaditeľa a ďalších pracovníkov personálneho útvaru, ale týka sa prakticky všetkých manažérov v organizácii. Personalistika má úzku nadväznosť na management organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia