ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages
en | cs | sk
  • Všetko
  • Vedomosti
  • Akcie
  • Ľudia
  • Zamestnanie
  • Spoločnosti
  • Produkty a služby
  • Skupiny
  • Knihy

HRM (Human Resources Management) - riadenie ľudských zdrojov

Moderní nástroje řízení lidských zdrojů
školenie firmy Gradua-CEGOS s.r.o.

Miesto konania:

Praha

Řízení lidských zdrojů se odlišuje od personálního řízení v několika krocích, např.: strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem, orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace, personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů, ale stává se součástí každodenní práce všech vedoucích pracovníků. Kurz je zaměřen na praktické pojetí moderních nástrojů řízení lidských zdrojů a řešení konkrétních příkladů v praxi – proč je důležité tyto moderní nástroje v organizaci prosadit a zavést. Využití zkušeností – jak na to.

Cieľ školenia:

Absolventi kurzu budou schopni:
argumentovat, proč zavést postupy Best Practices v organizaci,
rozeznat rozdíly mezi moderním pojetím HR a administrativní úrovní personalistiky,
identifikovat klíčové ukazatele HR a hledat nástroje pro jejich naplňování,
vytvořit komplexní systém řízení lidských zdrojů v praxi, jehož procesy jsou vzájemně provázány.

Metodika:

Interaktivní pracovní workshop spojený s diskuzí a předáváním zkušeností z praxe.

Obsah školenia:

Nové trendy řízení lidských zdrojů
vývoj personalistiky,
nové trendy - řízení lidských zdrojů,
osobnost HR manažera,
moderní organizační struktury,
strategie podniku,
strategie HR,
provázanost strategie HR do všech procesů.
Nástroje Best Practices
typy a jejich využití v praxi,
přínosy moderních nástrojů (výsledky průzkumů),
HR ukazatelé a práce s nimi,
efektivita personálních procesů,
propojenost personálních procesů v praxi, včetně ukázky,
jak začít s implementací moderních nástrojů v praxi a jak prosadit moderní nástroje a HR v organizaci.

Určené pre:

Personálním ředitelům, HR manažerům a HR specialistům, kteří se podílejí na tvorbě a rozvoji personálního systému, včetně popisů pracovních míst a kompetenčních modelů ve firmě.

Harmonogram školenie:

prezence 8.45-9.00 hod.,
program 9.00-16.00 hod.

Školitelia:

Miluše Martinovská
Telefon: 226 006 314
E-mail: mmartinovska@cegos.cz

Reference (0)

Zaisťuje: Gradua-CEGOS