ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Honorár
Honorár je finančná odmena, ktorú dostáva autor za použitie výsledkov jeho duševného vlastníctva alebo alebo vlastník za použitie jeho majetku.

Honorár (anglicky Royalty) je finančná odmena, ktorú dostáva autor za použitie výsledkov jeho duševného vlastníctva alebo vlastník za použitie jeho majetku. Predmetom honoráre môže byť patent, softvér, značka, umelecké dielo, kniha alebo nejaký zdroj, majetok, pôda pod.

Honorár v praxi

V prípade duševného vlastníctva sa vzťahuje iba k takému dielu (duševného vlastníctva), ktoré má nejakú formu, ktorú možno vnímať, rozlíšiť a prípadne právne ochrániť (patentom, copyrightom a podobne). Nemôže sa teda vzťahovať na obyčajné myšlienke. Ochranu autorského diela a teda aj nárok na vyplatenie honorára rozlišuje legislatíva príslušných štátov. V nej sú tiež definované daňové dôsledky vyplatených autorských honorárov.

Môže sa jednať ale aj o odmenu za využitie nejakého prírodného zdroja alebo technológie. V takejto situácii sa honorár vypláca za udelenú licenciu.   Typickými príjemcami autorských honorárov sú autori kníh, hudobných skladieb, literárnych diel, softvér, publikácií a podobne alebo poskytovatelia zdrojov, či rôznych vecí ako služba (pozri XaaS). Autor potom dostáva honorár za každý predaný kus, prehranie alebo iné použitie diela. Honorár môže byť tiež vyplatený ako percento za výkon alebo zisk, ktorý bol dosiahnutý.

Súvisiace pojmy a metódy:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 10.08.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia