ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Holistická marketingová koncepcia
Holistická koncepcia je zrejme najnovším prístupom k marketingu a najmodernejšie podnikateľskú koncepcií. Vznikla ako reakcia na zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí.

Holistická marketingová koncepci je zrejme najnovším prístupom k marketingu a najmodernejšie podnikateľskú koncepcií. Vznikla ako reakcia na zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí (demografické zmeny, globalizácie, hyperkonkurence, rozvoj internetu, spoločenská zodpovednosť firiem atď ).

Philip Kotler a Kevin Lane Keller ju definujú nasledovne: “Holistické marketingové poňatie je postavené na vývoji, dizajne a plnenie marketingových programov, procesov a aktivít berúcich do úvahy ich šírke a vzájomnú prepojenosť. Holistický marketing zastáva názor, že pri marketingu záleží na všetkom - a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva.”

Holistická marketingová koncepcia zahŕňa všetky zložky marketingového mixu 4P, tesne súvisí s marketingovým mixom 4C as webovým marketingovým mixom 4S.

Holistická marketingová koncepcia v praxi: Podnik volí holistickú marketingovú koncepciu vtedy, ak najlepšie zodpovedá jeho produktom, stratégii, existujúcej konkurencii aj očakávaním zákazníkov. V opačnom prípade volí iný marketingový koncept.

Podľa oboch autorov existujú štyri zložky holistického marketingu:

  • Vzťahový marketing
  • Integrovaný marketing
  • Interný marketing
  • Spoločensky zodpovedný marketing

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 23.06.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia