ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Hodnotenie pracovníkov
Zmyslom hodnotenia je motivovanie, kontrolovanie a korigovanie spôsobu práce a pracovného správania pracovníka. Získané informácie poskytujú spätnú väzbu ako pracovníkovi, tak organizáciu.

Hodnotenie pracovníkov je pojem, ktorý označuje jednu z personálnych činností. Zmyslom hodnotenia je motivovanie, kontrolovanie a korigovanie spôsobu práce a pracovného správania pracovníka. Získané informácie poskytujú spätnú väzbu ako pracovníkovi, tak organizáciu.

Podstatou hodnotenia je zistiť výsledky práce hodnoteného pracovníka, zhodnotiť jeho pracovné správanie a jeho vzťahy so spolupracovníkmi a so zákazníkmi. Zistené výsledky sú následne prerokované s pracovníkom formou hodnotiaceho pohovoru a spoločne sú hľadané vhodné spôsoby a opatrenia vedúce k zlepšeniu.

Pri hodnotiacom pohovore sú preberané Zistené údaje o pracovnej výkonnosti - údaje o výsledkoch pracovníka, o nákladoch apod Súčasne pracovník poskytuje spätnú väzbu o pracovnom podmienkach, klímy na pracovisku atď.

Hodnotenie sa vykonáva dvoma spôsobmi - formálne a neformálne. Najvhodnejšou osobou pre hodnotenie je priamy nadriadený pracovníka. Neformálne hodnotenie sa vykonáva príležitostne. Formálne hodnotenie sa zvyčajne vykonáva minimálne raz ročne.

Ak má byť hodnotenie efektívna, musí byť vykonávané systematicky - organizácia by mala mať vypracovaný hodnotiaci systém, ktorý by mal byť priebežne aplikovaný aj vylepšovaný.

Hodnotenie pracovníkov je podkladom pre odmeňovanie, zlepšovanie pracovného výkonu, rozmiestňovanie, vzdelávanie a motivovanie pracovníkov apod.

Praktické použitie hodnotenie pracovníkov: Hodnotenie sa vykonáva buď ad-hoc podľa vyvstala potreba, alebo periodicky, obvykle raz ročne.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 26.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia