ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo sú História organizovanie
História organizovania uvádza kľúčové míľniky a postavy v histórii organizovania ako jednej z kľúčových funkcií manažmentu.

Tabuľka uvádza kľúčové míľniky, osobnosti, ich diela a hlavné myšlienky, ktoré sa zapísali do histórie organizovanie (ako jednej z kľúčových funkcií manažmentu).

**Časová osa milníkov:** History of Organizing 

ROK

AUTOR

DIELO

PRÍNOS, MYŠLIENKY

1776

Adam Smith

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

Úvahy o deľbe práce ako nástroju na zvyšovanie jej produktivity a efektivity.

1911

Frederick Winslow Taylor

The Principles of Scientific Management

Praktické odporúčania k organizácii práce:

 • optimalizácia práce
 • normalizácia práce
 • ergonómia práce

1916

Henri Fayol

Administration Industrielle et Générale

Organizovanie je jednou z piatich kľúčových funkcií manažmentu:

1920

Alfred P. Sloan

Zavedenie Divizionálne organizačné štruktúry v General Motors Corporation.

My Years with General Motors (1963)

Zaviedol Divizionálne organizačnú štruktúru (SBU) a decentralizáciav spoločnosti General Motors Corporation.

Organizácia je založená na racionálnych spôsoboch riadenia a rozhodovania.

1922

Max Weber

Wirtschaft und Gesellschaft

Teória byrokracie - byrokrácia je racionálny spôsob riadenie a organizácie veľkých organizácií - má tieto črty:

 • všeobecné a neosobné pravidlá
 • pevné kompetencie úradníkov
 • hierarchická štruktúra rozhodovaní
 • odborne školení zamestnanci

1938

Chester Barnard

Functions of the Executive

Organizácia je systém kooperácie ľudských činností.

Kľúčové funkcie vedenia:

 • nastavenie a udržiavanie systému komunikácie
 • podpora iniciatívy a snahy
 • vyjadrenie a definovanie účelu a cieľov

1946

Peter Ferdinand Drucker

Concept of Corporation

Na základe svojho štúdia General Motors Corporation, ktorý umožnilo Alfredom P. Sloanom, zistil, že veľké korporácie sú skôr než zosobnením racionálne byrokratického modelu (Weber, Sloan) chaotickým sociálnym systémom (povedané moderné terminológiou).

1962

Alfred DuPont Chandler

Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise

Princíp stratégie štruktúra .

1979

Henry Mintzberg

The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research

Šesť základných častí organizácie :

 • ideológie
 • strategický vrchol
 • technostruktura
 • stredná úroveň
 • podporné sily
 • operačné jadro

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 11.10.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá