ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Hexagon (Hexagon verejnej správy)
Hexagon, niekedy tiež Hexagon verejnej správy je rámcová metodika pre komplexné a systematické riadenie zmien aa strategické riadenie vo verejnej správe.

Hexagon, niekedy tiež Hexagon verejnej správy je rámcová metodika pre komplexné a systematické riadenie zmien aa strategické riadenie vo verejnej správe. Ide o model, ktorý umožňuje popísať, pochopiť, analyzovať, zlepšovať a riadiť výkon verejnej správy (poskytovanie verejných služieb). Hexagon opisuje verejnú správu ako ucelený systém pomocou šiestich vrcholov (dimenzií, pohľadov), ktoré sa vzájomne ovplyvňujú (zobrazené pätnástich väzbami vnútri). Pri zmene jedného vrcholu Hexagon je potrebné zmeniť vykonať zmeny aj v ostatných vrcholoch - vzájomne sa teda ovplyvňujú. Základných vrcholy Hexagon sú nasledovné:

Hexagon bol prvýkrát predstavený v Českej republike v roku 2007 vo vládnom materiáli Stratégia realizácie Smart Administration v období 2007-2015 “Efektívna verejná správa a priateľské verejné služby”.

Využitie Hexagon v praxi: Hexagon umožňuje systematické hodnotenie dopadov reformných a modernizačných plánov, aktivít a projektov vo verejnej správe ako celku, ako aj jednotlivých organizáciách verejnej správy. Ide vlastne o určitý prístup k architektúre vo verejnej správe (vrcholy Hexagon sú napríklad obdobou pohľadov na organizáciu Zachman Framework). Každá aktivita či projekt sa určitým spôsobom prejaví vo všetkých vrcholoch Hexagona - v niektorom viac av niektorom menej. Hexagon tak pomáha analyzovať všetky potenciálne zmeny v organizácii. Hexagon môže využívať projektový manažér aj akýkoľvek iný manažér pri analýze vplyvu.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace odvetvie / sektor:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 24.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia