ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Heslo
Heslo je reťazec slov, znakov alebo niečoho iného, ktorý slúži na overenie používateľa, pretože on je jediný, kto ho pozná.

Heslo (anglicky password) je reťazec slov, znakov alebo niečoho iného, ​​ktorý slúži na overenie používateľa. Je to niečo, čo pozná iba užívateľ a preto je znalosť hesla pokladaná za overenie jeho identity. Užívateľ by teda mal držať heslo v tajnosti.

K čomu je heslo?

    Heslo slúži k overenej identity človeka alebo stroja. Obvykle sa používa v kombinácii s nejakou inou identifikáciou (napr. Užívateľské meno, karta a podobne). Heslo je teda najjednoduchší prostriedok, ak chceme ochrániť vstup človeka niekam, najčastejšie do počítača alebo do nejakého softvér či aplikácie. Heslo sa môže skladať z ľubovoľného počtu znakov (napr. PIN u platobnej karty je tiež heslo). Krátka a jednoduchá heslo sú však technikami útočníkov ľahko uhádnuteľná. Odporúča sa preto, aby ste u dôležitých hesiel dodržiavali určité zásady bezpečnosti.

Ako chrániť heslo?

Heslo by ste predovšetkým mali poznať len vy. Ak si ho poznamenávajú, potom rozhodne niekam na bezpečné miesto alebo do špeciálnych aplikácií na to určených. Rozhodne Nevylepšujem heslo na lepítka na monitor alebo inam, kde ho môžu vidieť ostatní.

Ako vytvoriť silné heslo?

Silné heslo je také, ktoré sa nedajú bežnými metódami a v normálnom čase uhádnuť či prelomiť. Heslá sú obvykle tvorená písmenami, číslami, medzerami a rôznymi symbolmi. Pretože heslá sú spravidla citlivé na veľkosť písmen (tzv. case sensitive), tak záleží teda na tom, či píšete malé či veľké písmeno a je odporúčané používať malé a veľké.

Pri vytváraní silného hesla sa držte nasledujúcich odporúčania:

  • Nepoužívajte heslá tvorená samostatnými slovami a už vôbec nie jednoducho uhodnutelnými (napríklad vaše meno, priezvisko, meno detí, ulice)
  • Ak používate slová, potom s preklepy, súbežnom podávaní s číslicami alebo v kombinácii rôznych jazykov (napr. Cat lézie Dyrøy)
  • Heslo by malo mať dĺžku aspoň 8 znakov, s kombináciou malých a veľkých písmen a číslic.
  • Meňte heslo - odporúčané je raz za tri mesiace, ale aj raz za rok je lepší ako mať stále rovnaké

Doporučení: Vyhnite sa rôznym neštandardným znakom, ktoré môžu byť na klávesniciach v rôznych jazykových verziách. Vyhnete sa tak zbytočným chybám, ak máte klávesnicu prepnutou na iný jazyk. Väčšina aplikácií totiž v poli pre heslo ukazuje z bezpečnostných dôvodov len hviezdičky. Chybu teda na prvý pohľad nevidíte.

Tip: ak niekomu posielate heslo a užívateľské meno, držte sa jednoduchých pravidiel, ktoré znížia riziko, ak je vaša komunikácia niekým zachytená (a verte že je to jednoduchšie, než si dokážete predstaviť):

  • Neuvádzajte v texte k čomu užívateľské meno je
  • Posielajte užívateľské meno a heslo dvoma rozdielnymi kanálmi (napríklad meno e-mailom a heslo pomocou SMS)

Autori softvér používajú na prenos a uchovanie hesiel šifrovanie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace software:

Ako na to, návod:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 28.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia