ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Kto je Henri Fayol
Henri Fayol je spolu s Frederickom Winslow Taylorom pokladaný za otca moderného manažmentu. Ako prvý rozpoznal päť hlavných funkcií manažmentu - predvídanie, organizovanie, prikazovanie, komunikovania a koordinovanie. Ďalej sa venoval predovšetkým teórii organizácie pracovníkov.
Henri-fayol

Henri Fayol

Henri Fayol sa narodil 29. júla 1841 v Istanbule v Turecku a zomrel 19. novembra 1925 v Paríži vo Francúzsku. Spolu s Frederickom Winslow Taylorom je pokladaný za otca moderného manažmentu. Svoju kariéru začal ako inžinier a skončil ako riaditeľ. Ako prvý rozpoznal päť hlavných funkcií manažmentu - predvídanie, organizovanie, prikazovanie, komunikovanie a koordinovanie. Ďalej sa venoval predovšetkým teórii organizácie pracovníkov. V roku 1916 vydal svoju knihu “Administration industrielle et générale” (slovensky “Všeobecný a priemyselný manažment” ), ktorú založil na osobné skúsenostiach s prácou manažéra.

Henri Fayol vo svojej knihe definoval nasledujúcich 14 kľúčových princípov riadenia (správy) väčšinou platných dodnes:

 1. Deľba práce - špecializácia pracovníkov povzbudzuje zlepšovanie schopností i metód práce.
 2. Právomoc a zodpovednosť - právo dávať príkazy a moc vyžadovať poslušnosť.
 3. Pracovná disciplína - nesmie dochádzať k uvoľňovaniu alebo zmäkčovanie daných pravidiel.
 4. Jednota přikazování - každý zamestnanec má jasne určeného jednoho nadriadeného.
 5. Jednota riadenia - jediný vedúci vytvorí jednotný plán, v ktorom bude každý pracovník hrať svoju rolu.
 6. Podriadenosť osobných záujmov prospechu celku - na pracovisku musia byť sledované iba záujmy kolektívu.
 7. Odmeňovanie - zamestnanci musia dostávať zodpovedajúce ohodnotenie.
 8. Centralizácia - rozhodnutia sú prijímané zhora.
 9. Hierarchická línia riadenia - línia príkazov beží zhora dole, ako v armáde.
 10. Poriadok - všetok personál a všetok materiál má predpísané miesto a musí na ňom zostať.
 11. Rovnosť - so všetkými zamestnancami musí zaobchádzať ako s rovnocennými.
 12. Stabilita personálu - žiaduce je minimálna obmena personálu.
 13. Iniciatíva - pracovníci podieľajúci sa na plánovaní musí vyvíjať vysoké úsilie.
 14. Morálka kolektívu (esprit de corps) - medzi personálom má panovať súlad a harmónia.

V súvislosti s esprit de corps sa dnes hovorí o organizačným klímy a organizačnej kultúre.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.10.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá