ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je HAZOP (Hazard and Operability Study)
HAZOP (Hazard and Operability Study) - analýza ohrozenia a prevádzkyschopnosti je jednou z najjednoduchších a najrozšírenejších prístupov na identifikáciu rizík.

HAZOP (Hazard and Operability Study) - analýza ohrozenia a prevádzkyschopnosti je jednou z najjednoduchších a najrozšírenejších prístupov na identifikáciu rizík. Metóda HAZOP je založená na hodnotení pravdepodobnosti ohrození az nich plynúcich rizík. Jej hlavným cieľom je identifikácia scenárov možného rizika - umožňuje teda identifikovať nebezpečné stavy, ktoré sa môžu na skúmanom zariadení vyskytnúť. Metóda hľadá tzv kritické miesta a následne vyhodnocuje potenciálny rizika a nebezpečné stavy. Jedná sa o tímovú expertné multioborovou metódu, kedy členovia tímu hľadajú scenára na spoločnom rokovaní napríklad s využitím metódy brainstormingu. Výsledky sú formulované v záverečnom odporúčaní, ktoré smeruje k zlepšeniu procesov alebo systému.

Kroky metódy HAZOP:

  • Identifikácia príčin
  • Odhad možných následkov a rizík
  • Návrhy opatrení eliminácie rizík
  • Ocenenie 

Metóda bola vyvinutá spoločnosťou ICI (divízií ICI Petrochemical) k systematickej podrobnej analýze bezpečnosti zložitého technologického zariadenia.

Praktické využitie metódy HAZOP: Metóda HAZOP sa používa najmä v chemickom priemysle. Je to veľmi flexibilný metóda, ktorá sa používa pre veľké technologické celky, ale je možné ju využiť aj pre malé zariadenia. Je to metóda vhodná pre veľké i malé organizácie.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.03.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia