ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Governance
Governance je pojem pre aktivity reprezentujúce vôľu vlastníkov prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders). Governance tvorí vrstvu medzi vlastníkmi a manažmentom organizácie a zabezpečuje ochranu záujmov vlastníkov.

Governance je pojem pre aktivity, pomocou ktorých sa prenáša vôľa vlastníkov, prípadne ďalších záujmových skupín (stakeholders). Tvorí vrstvu medzi vlastníkmi a manažmentom organizácie a zabezpečuje ochranu záujmov vlastníkov. Týka sa predovšetkým veľkých organizácií so zložitou štruktúrou vlastníctva. Možno preložiť ako vládnutie, v podnikovej praxi sa používa zvyčajne originálny anglický výraz governance. Dobre vykonávané vládnutia zvyšuje mieru ochrany investícií vlastníkov, plnení právnych povinností, znižuje celý rad rizík voči vlastníkom.

Governance v praxi: Governance sa odohráva pomocou súboru pravidiel (policies), strategických cieľov, nastavenia zodpovednosti manažmentu a procesov organizácie. Je vykonávané zástupcami vlastníkov (tzv. governing body), ktorí smerujú a ovplyvňujú výkonných manažérov. V praxi sa stretávame s viacerými typmi governance:

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 13.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia