ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Goodwill (renomé, prestíž, dobré meno)
Goodwill je pojem používaný pre trhom oceňovanú hodnotu podniku (výrobku alebo služby), ktorá zvyšuje jeho celkovú hodnotu nad rámec sumy jeho fyzických aktív.

Goodwill je pojem používaný pre trhom oceňovanú hodnotu podniku (výrobku alebo služby), ktorá zvyšuje jeho celkovú hodnotu nad rámec sumy jeho fyzických aktív. Zjednodušene sa vykladá ako dobrá povesť, dobré meno podniku, prestíž, imidž podniku. V praxi sa neprekladá a bežne používa anglický pojem Goodwill.

Goodwill v praxi: Goodwill ovplyvňuje nielen hodnotu podniku pri jeho oceňovaní či predaji, ale je dôležitý aj pri predaji výrobkov a služieb - zvlášť u značkového či luxusného tovaru . Hodnota goodwill spoločnosti je v čase nestála a môže sa veľmi rýchlo meniť, všeobecne platí, že sa dlho buduje a môže sa rýchlo stratiť. Má zásadný vplyv na postavenie spoločnosti na trhu.

Pri budovaní goodwill má vplyv takmer všetko, čo spoločnosť robí - buduje sa pomocou kvalitných výrobkov a služieb, vzťahov s verejnosťou, so záujmovými skupinami, dlhodobou spoločenskou zodpovednosťou, a všetkými marketingovými aktivitami.

Z účtovného hľadiska je goodwill súčasťou aktív spoločnosti. Goodwill býva bežne súčasťou finančných výkazov spoločnosti. Ak tomu tak je, musí byť hodnota goodwill podložená dôkladným rozborom a analýzou. Najpresnejšie sa však hodnota goodwill prejaví pri predaji spoločnosti, kde je zhodnotená trhom.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 31.08.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia