ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je GIS (Geografický informačný systém)
GIS je informačný systém schopný pracovať s priestorovými dátami. Základom systému je geodatabázy uchovávajúci priestorové údaje.

GIS (Geografický informačný systém) je pojem informatiky. Ide o informačný systém schopný pracovať s priestorovými dátami (s priestorovou informáciou). Základom systému je geodatabáza uchovávajúci priestorové údaje. GIS má tieto základné funkcie:

 • Zber dát
 • Uchovávanie dát
 • Sprístupňovanie a prezentácie dát
 • Vykonávanie GIS analýz
 • Tvorba máp

Súčasťou GISu sú:

 • Hardware - počítače, vstupné zariadenia (GPS a pod) a výstupné zariadenia (tlačiareň, plotter …)
 • Softvér - špeciálna sada programov pre prácu s priestorovými dátami
 • Dáta - vlastné priestorová a súvisiace neprostorová dáta
 • Užívatelia - pracovníci schopní pracovať s GIS a využívať jeho nástroje

Dáta v GIS:

 • Priestorová - vyjadrenie priestorových vlastností objektov a javov na zemskom povrchu
 • Neprostorová - neprostorové údaje, ktoré možno viazať na priestorové údaje

GIS systémy sa používajú v celej rade odborov ľudskej činnosti, vlastne všade, kde je potrebné pracovať s priestorovou informácií. Zjednodušene možno povedať, že kde sa predtým používali mapy, prenikli alebo prenikajú dnes geografické informačné systémy.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 17.05.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia