ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Geodatabáza
Geodatabáza, slovensky tiež priestorová databáza, je pojem, ktorý označuje databázu uchovávajúci priestorové údaje.

Geodatabáza, slovensky tiež priestorová databáza, je pojem, ktorý označuje databázu uchovávajúci priestorové údaje.

Priestorové údaje sú v priestorovej báze dát vyjadrená ako:

  • Body - bod je definovaný súradnicami v zemepisnom alebo mapovom systéme, prípadne nadmorskou výškou
  • Línia - línie vzniká ako množina bodov (pozri body)
  • Polygon - polygón vzniká ako uzavretá množina bodov (pozri body)

Body bývajú vyjadrené objekty, ktoré sú vzhľadom k danému meradle uchovávaných priestorových údajov fakticky jednorozmerné - napríklad rozhľadne.

Línií sú znázorňované objekty, ktoré majú v danom meradle charakter “čiar” - napríklad rieky a komunikácie.

Pomocou polygónov sa znázorňujú objekty, ktoré majú plošný charakter - napríklad lesy, sídla apod

Voľba reprezentácie daného objektu zásadne závisí na zvolenom meradle. Rozhľadňa znázornená v malom meradle (napr. 1: 100 000) ako bod bude vo veľkom meradle (napr. 1: 1 000) vyjadrená polygónom ako budova.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 18.02.2016

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia