ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Garbage In Garbage Out (GIGO)
Garbage In Garbage Out je neformálne označenie nasledujúceho princípu: zlé a nekvalitné vstupy poskytujú v zásade zlé a nekvalitné výstupy či výsledky.

Garbage in, garbage out (GIGO) je neformálne označenie nasledujúceho princípu: zlé a nekvalitné vstupy poskytujú v zásade zlé a nekvalitné výstupy či výsledky. Termín sa začal používať v IT, konkrétne firmou IBM. Vstupy bola myslená ako nekvalitné dáta, tak tiež napríklad zlé zadanie, zlý algoritmus a podobne.

Ako sa dá princíp Garbage in, garbage out uplatniť aj inde?

Pretože princíp vychádza vlastne z filozofie riadenia kvality, tak ho možno uplatniť prakticky kdekoľvek kde potrebujeme zdôrazniť kvalitu vstupov alebo napríklad výrobného procesu na výsledok. Sila a obľúbenosť termíne Garbage in, garbage out tkvie v jeho priamočiarosti a zrozumiteľnosti - každému musí dôjsť tá závislosť medzi vstupmi a výstupmi. Rad ľudí a manažérov sa v praxi môže v rámci svojej prevádzkovej slepoty sústrediť viac na proces alebo postup (mechanicky opakujú rutinné činnosti) a môže zabudnúť na ďalšie okolnosti - napríklad ak budú do finančného plánu dávať nekvalitné vstupné dáta, tak sa finančný plán sa nikdy nemôže blížiť skutočnosti.

Možno ho teda uplatniť v plánovanie, rozhodovanie, finančnom hospodárení, finančnom modelovanie, výrobe, predpovedných modeloch, simulácii a kdekoľvek inde, kde zlyhanie kvality vstupov vedie k zlému rozhodovaniu a kde vstupné dáta či informácie vedú ku kaskáde zlých výsledkov.

Súvisiace pojmy a metódy:

Súvisiace osobnosti:

  • George Fuechsel

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 04.02.2018

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá