ManagementMania AppMania EduMania JobMania BusinessPages


Čo je Ganttov diagram (Gantt Chart)
Ganttov diagram (Gantt Chart) - grafické znázornenie naplánovanie postupnosti činností v čase, ktoré sa využíva sa pri riadení projektov alebo programov.

Ganttov diagram (Gantt Chart) je prakticky synonymom pre grafické znázornenie naplánované postupnosti činností v čase, ktoré sa využíva pri riadení projektov alebo programov. Duchovným otcom je Henry Laurence Gantt. Ganttov diagram zobrazuje v stĺpcoch (horizontálne) časové obdobie v ktorom sa plánuje. Podľa dĺžky plánovaného projektu sa zobrazuje obdobie v zodpovedajúcej podrobnosti (roky, mesiace, týždne, dni). V riadkoch (vertikálne) sa potom zobrazujú čiastkové aktivity (niekedy nazývané ako úlohy) - teda kroky, činnosti alebo podprojekty a to v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu v plánovanom projekte (pozri WBS). Dĺžka trvania danej aktivity je potom vztiahnutá k časovému obdobiu.

Využitie Ganttovho diagramu v praxi: Nie je presne predpísané, kedy a ako sa Ganttov diagram používa. Najčastejšie sa používa pre plánovanie aktivít v rámci projekte alebo pri koordináciu projektov v rámci nejakého programu. V praxi sa používa jednoduchá forma Ganttovho diagramu iba pre grafické znázornenie aktivít v rámci projektu v čase, ktorú je možné zrealizovať pomocou tabuľky v jednoduchých kancelárskych aplikáciách. Zložitejšie formu Ganttovho diagramu predstavuje zobrazenie rôznych náväznosťou (kapacitných, vecných, technologických, atď) medzi jednotlivými aktivitami. Tento spôsob plánovania aktivít vyplýva z metódy kritickej cesty CPM. Pre takéto zobrazenie sa obvykle používajú niektoré z nástrojov pre podporu riadenia projektov.

  • Čo môže byť v riadkoch Ganttovho diagramu: činnosti, kroky, projekty, subprojekty
  • Čo môže byť v stĺpcoch Ganttovho diagramu: roky. mesiace, týždne, dni, (hodiny)

Uvedený príklad Ganttovho diagramu zobrazuje realizáciu projektu Informačná stratégia pomocou sady navzájom previazaných projektov. Niektoré projekty majú zobrazené kľúčové kroky, prípadne podprojekty. Stĺpce na uvedenom príklade diagrame potom zobrazujú Názov úlohy (aktivity), dobu trvania tejto aktivity, termín začatia, termín dokončenia a grafické znázornenie. Uvedený príklad je spracovaný v nástroji Microsoft Project.

Poznámka: Niekedy sa uvádza tiež nesprávne označenie Ganntov diagram (Gannt chart), jedná sa však len o preklep, nejedná sa o iný typ diagramu.

Súvisiace pojmy a metódy:

súvisiace profesia:

Súvisiace oblasti riadenia:

predchádzajúca ďalšie
Ďalšie informácie a zdroje (Medzinárodná)
Pomohol Vám tento článok?
Hodnotenie:
Posledná aktualizácia: 30.07.2015

KomentáreDo diskusie sa nedá prispievať, pretože je uzamknutá


Ľudia, ktora to vedia